Show simple item record

dc.contributor.advisorSaarikallio, Suvi
dc.contributor.authorLightfoot, Henry
dc.date.accessioned2021-01-25T07:31:22Z
dc.date.available2021-01-25T07:31:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73771
dc.description.abstractTutkimukseni tavoitteena on tutkia musiikinopettajien kokemuksia musiikin luovan tuottamisen opettamisesta. Tutkin opettajien kokemuksia heidän valmiuksistaan opettaa musiikin luovaa tuottamista, heidän käyttämiään työtapoja, heidän kokemia musiikin luovaan tuottamiseen liittyviä positiivisia ulottuvuuksia ja haasteita sekä kokemuksia luovan tuottamisen arvioinnista. Tämän lisäksi aineistosta nousee esille seikkoja, joita musiikin luova tuottaminen onnistuessaan vaatii opettajalta, opetusryhmältä ja koulun resursseilta. Tässä tutkielmassa musiikin luovan tuottamisen työtavoiksi luetaan säveltäminen, improvisoiminen ja muu musiikillinen keksintä. Tutkimukseni on laadullinen tapaustutkimus. Haastattelin teemahaastattelun menetelmin tutkimustani varten viittä viiden vuoden sisällä valmistunutta musiikinopettajaa. Tutkittavien joukko on tietoisesti rajattu niin, että kaikki haastattelemani opettajat ovat uransa alkupuolella – näin tutkimus voi antaa kuvaa siitä, miltä tulevaisuuden musiikkikasvatus tulee näyttämään ja tutkittavilla on oletettavasti hyvät valmiudet esimerkiksi musiikkiteknologisten sisältöjen hyödyntämiseen työssään sekä tuoreet muistikuvat opettajankoulutuksestaan. Aineisto on analysoitu aineistolähtöisesti laadullisella sisällönanalyysilla. Tämän tutkimuksen perusteella suurin osa haastatelluista opettajista koki omat valmiutensa opettaa luovaa tuottamista puutteellisiksi ja he toivoivat pääsevänsä aiheeseen liittyvään täydennyskoulutukseen. Kaikki haastatellut kertoivat käyttäneensä joitain luovan tuottamisen työtapoja, kuten kappaleiden ja pienten melodioiden säveltämistä ja improvisointia opetuksessaan. Luoviin työtapoihin liitettiin monia positiivisia ulottuvuuksia, kuten oppilaiden sosiaalisten taitojen, tunnetaitojen ja osallisuuden vahvistumista, ryhmähengen kohentumista ja oppilaiden ja opettajan inspiroitumista. Toimintaan sisältyi myös haasteita, jotka liittyivät esimerkiksi opettajan omiin taitoihin ja koulun puutteellisiin resursseihin. Luovan toiminnan edellytyksiksi nähtiin toimiva vuorovaikutus, opettajan omat taidot ja tiedot sekä opetuksen resurssit. Erityisesti liian suuri opetusryhmän koko nähtiin luovaa tuottamista hankaloittavana tekijänä. Opettajien kokemukset musiikin luovan tuottamisen arvioinnista vaihtelivat. Osa koki arvioinnin haastavaksi siihen liittyvien herkkyyksien ja kritiikin pelon vuoksi. Tutkimus antaa tietoa siitä, että useat vastavalmistuneet opettajat sisällyttävät opetussuunnitelman mukaisesti luovaa tuottamista opetukseensa – tämä poikkeaa aiemmista luovia menetelmiä käsittelevistä tutkimustuloksista. Tutkimus kuvaa toiminnan hyötyjä ja antaa myös ideoita musiikin luovan tuottamisen toteuttamistavoista kentällä toimiville opettajille sekä tarjoaa tärkeää tietoa toiminnan vaatimista edellytyksistä.fi
dc.format.extent71
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othermusiikin luova tuottaminen
dc.titleMusiikinopettajien kokemuksia musiikin luovan tuottamisen opetuksesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202101251236
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMusiikkikasvatusfi
dc.contributor.oppiaineMusic Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3052
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysomusiikkikasvatus
dc.subject.ysosäveltäminen
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoluovuus
dc.subject.ysomusiikinopettajat
dc.subject.ysomusiikkipedagogiikka
dc.subject.ysoimprovisointi
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record