Show simple item record

dc.contributor.advisorInnanen, Hely
dc.contributor.authorPitkänen, Laura
dc.contributor.authorMäkinen, Isa
dc.date.accessioned2021-01-13T07:07:16Z
dc.date.available2021-01-13T07:07:16Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73599
dc.description.abstractViime aikoina luokanopettajan työ ja työssä kuormittuminen ovat saaneet suurta mediahuomiota. Opetusalan työolobarometrin (Länsikallio, Kinnunen & Ilves 2018) tulokset osoittavat luokanopettajien työssäjaksamisen heikenneen, kiireen lisääntyneen ja työmäärän kasvaneen. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia käsityksiä työssä olevilla luokanopettajilla ja -opettajaopiskelijoilla on luokanopettajan työn kuormitus- ja voimavaratekijöistä. Tutkimus toteutettiin laadullisesti. Tutkimussuuntauksena oli fenomenografia. Aineisto kerättiin kesällä 2020 haastattelemalla yhteensä kymmentä luokanopettajaa ja -opettajaopiskelijaa. Tutkimusmenetelmänä oli puolistrukturoitu teemahaastattelu. Käsitykset työn kuormittavuudesta jakautuivat henkilökohtaisiin, työn sosiaalisiin, työtehtäviin ja työn luonteeseen liittyviin kuormitustekijöihin sekä opettajaan kohdistuviin paineisiin. Käsitykset voimavaroista jakautuivat työn sosiaalisiin, henkilökohtaisiin sekä työstä saataviin voimavaratekijöihin. Luokanopettajien ja -opettajaopiskelijoiden käsityksistä oli löydettävissä yhtäläisyyksien lisäksi myös eroja. Ainoastaan luokanopettajat mainitsivat säästöt, yksinäisyyden ja työajan kuormittavina tekijöinä. Vastaavasti vain luokanopettajaopiskelijat mainitsivat suunnittelun kuormittavan työssä. Ainoastaan luokanopettajat mainitsivat opetusvälineistön voimavarana, ja luokanopettajaopiskelijat mainitsivat työajan, perehdytyksen ja mentoroinnin voimavaroina. Tulokset osoittavat luokanopettajan työn sisältävän useita tekijöitä, jotka voivat toimia sekä kuormitus- että voimavaratekijöinä, kuten luonne, ammattitaito, henkilökuntaan liittyvät resurssit, työaika, esimies, työyhteisö, vanhemmat ja oppilaat. Tuloksista oli löydettävissä yhtäläisyyksiä aiempiin tutkimuksiin.fi
dc.format.extent60
dc.language.isofi
dc.subject.otherkuormitustekijät
dc.subject.othervoimavaratekijät
dc.subject.otherluokanopettajaopiskelija
dc.titleLuokanopettajien ja -opettajaopiskelijoiden käsityksiä luokanopettajan työn kuormitus- ja voimavaratekijöistä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202101131077
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysofenomenografia
dc.subject.ysoresurssit
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysokuormitus
dc.subject.ysoopiskelijat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record