Show simple item record

dc.contributor.advisorMarja-Kristiina Lerkkanen, Eija Pakarinen
dc.contributor.authorPelto-Arvo, Petra
dc.contributor.authorPaakki, Henna
dc.date.accessioned2021-01-13T06:58:02Z
dc.date.available2021-01-13T06:58:02Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73593
dc.description.abstractOpettajien työhyvinvointia on tutkittu paljon, mutta luokanopettajien työhön liittyvistä tavoitteista ja niiden mahdollisista yhteyksistä työhyvinvointiin ei juuri ole aiempaa tietoa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia henkilökohtaisia työhön liittyviä tavoitteita tutkimukseen osallistuneilla luokanopettajilla oli. Lisäksi tutkittiin, olivatko nämä työhön liittyvät tavoitteet yhteydessä luokanopettajien kokemaan työhyvinvointiin eli työn imuun, työstressiin ja työuupumukseen. Tutkimuksen aineisto on osa Jyväskylän yliopiston Teacher and Student Stress and Interaction in Classroom (TESSI) -tutkimushanketta. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella 49:ltä keskisuomalaiselta 2. luokan opettajalta keväällä 2019. Työhön liittyviä tavoitteita tutkittiin laadullisin menetelmin sisällönanalyysilla. Työhön liittyvät tavoitteet teemoiteltiin, ja lopulliset teemat muutettiin numeeriseen muotoon. Tavoitteiden yhteyttä työhyvinvointiin puolestaan tutkittiin määrällisin menetelmin Mann-Whitney U-testillä. Tässä tutkimuksessa luokanopettajien työhön liittyvät tavoitteet jakautuivat kolmeen teemaan, jotka olivat omaan opettajuuteen, oppilaisiin ja työ-yhteisöön liittyvät tavoitteet. Opettajien työhön liittyvillä tavoitteilla ei havaittu olevan tilastollisesti merkitsevää yhteyttä työstressiin ja työn imuun. Sen sijaan työyhteisöön liittyvillä tavoitteilla oli tilastollisesti merkitsevä yhteys työuupumukseen. Opettajat, jotka mainitsivat työyhteisöön liittyvän tavoitteen, kokivat vähemmän työuupumusta. Luokanopettajien työhön liittyvistä tavoitteista ja työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä tarvitaan lisää tutkimusta.fi
dc.format.extent48
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othertyöhön liittyvät tavoitteet
dc.subject.othertyöstressi
dc.subject.othertyöuupumus
dc.titleLuokanopettajien työhön liittyvät tavoitteet ja niiden yhteys työhyvinvointiin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202101131071
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysouupumus
dc.subject.ysostressi
dc.subject.ysotyön imu
dc.subject.ysotavoitteet
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record