Show simple item record

dc.contributor.advisorHäkkinen, Arja
dc.contributor.authorSilvennoinen, Noora
dc.date.accessioned2020-12-29T08:23:02Z
dc.date.available2020-12-29T08:23:02Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73492
dc.description.abstractAlaselkäkipu on yleinen oire, joka aiheuttaa merkittävää taloudellista haittaa ja sen vuoksi tehokkaiden hoitomenetelmien kehittäminen on tärkeää. Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT) on kognitiivisbehavioraalinen hoitomenetelmä, jonka tulokset kivun hoidossa ovat lupaavia myös verkkopohjaisena. Tämän pilottitutkimuksen tarkoitus oli arvioida HOTmenetelmän mukaisen verkkohoitomallin vaikutusta kroonisten alaselkäkipuisten kuntoutujien kipuun, elämäntyytyväisyyteen ja toimintakykyyn. Lisäksi selvitettiin kuntoutujien tyytyväisyyttä ja kokemusta osallistumisesta verkkohoitomalliin. Pilottitutkimukseen rekrytoitiin 17 (ikä 31-62vuotta) alaselkäkipuista kuntoutujaa KeskiSuomen sairaanhoitopiirin fysiatrian poliklinikalta. Verkkohoitomalli koostui ryhmämuotoisesta alku ja lopputapaamisesta, 12 viikon verkko-ohjelmasta ja 12 viikon omaharjoittelu ajasta. Verkkohoitomallin lisäksi kuntoutujat saivat tavanomaistahoitoa. Sähköisillä kyselyillä kartoitettiin alaselkä- ja alaraajakipua (VAS-jana), elämäntyytyväisyyttä (SWLS), toimintakykyä (ODI) ja tyytyväisyyttä kuntoutukseen. Lisäksi kahdelle kuntoutujalle, joista toinen koki hyötyneensä kuntoutuksesta ja toinen ei, toteutettiin laadullinen osallistumiskysely tyytyväisyydestä ja kokemuksesta. Verkkohoitomallin suoritti loppuun 8 kuntoutujaa. Alaselkäkipu oli alkumittauksessa keskiarvoisesti 66 mm. Kipu oli lisääntynyt intervention jälkeen 11mm ja vähentynyt seurannassa 16mm, mutta nämä muutokset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä (p>0.05). Alaraajakipu säilyi lähtötasolla (58 mm). Elämäntyytyväisyysindeksi oli alussa 15, eikä intervention jälkeinen kahden pisteen nousu tai seurannan neljän pisteen lasku olleet merkitseviä muutoksia (p>0.05). Toiminnan haitta oli alussa vaikea (60 %) eikä siinä tapahtunut muutoksia. Tutkittavien tyytyväisyys verkko-ohjelmaan kokonaisuutena ja ryhmätapaamisiin oli kohtalainen (ka 6) ja verkko-ohjelman koettu hyödyllisyys heikko (ka 4). Kuntoutujat kokivat verkko-ohjelman helppokäyttöiseksi ja sisällön sopivaksi. Kuntoutuksesta hyötynyt koki oppineensa uusia taitoja verkkohoitomallista. Kehitysehdotuksena nousi esiin soveltuvien kuntoutujien valinta sekä ehdotus laajemmasta perehdytyksestä sisältöön. Tässä pilottitutkimuksessa verkkohoitomallilla ei ollut vaikutusta kuntoutujien kipuun, toimintakykyyn tai elämäntyytyväisyyteen eikä kuntoutujat olleet erityisen tyytyväisiä HOTmenetelmän perustuvaan kuntoutukseen. Verkkohoitomallia tulee kehittää edelleen ja lisätutkimusta tarvitaan verkkohoitomallin vaikuttavuudestafi
dc.format.extent78
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherkrooninen alaselkäkipu
dc.subject.otherverkkopohjainen etäkuntoutus
dc.subject.otherhyväksymis- ja omistautumisterapia
dc.titlePsykologisen verkkohoitomallin vaikutuksia kuntoutujien kipuun, toimintakykyyn, elämäntyytyväisyyteen sekä osallistumistyytyväisyys : pilottitutkimus kroonisilla alaselkäkipuisilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012297422
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysokuntoutus
dc.subject.ysokipu
dc.subject.ysokuntoutujat
dc.subject.ysohyväksymis- ja omistautumisterapia
dc.subject.ysotyytyväisyys
dc.subject.ysotoimintakyky
dc.subject.ysovaikutukset
dc.subject.ysoselkäsairaudet
dc.subject.ysofysioterapia
dc.subject.ysokivunhoito
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record