Show simple item record

dc.contributor.advisorRäisänen, Jaana
dc.contributor.authorKela, Tommi
dc.date.accessioned2020-12-28T06:51:14Z
dc.date.available2020-12-28T06:51:14Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73418
dc.description.abstractVerkkokaupankäynnin suosion kasvamisen myötä verkkokaupat ovat monipuolistuneet ja ovat jatkuvassa muutoksessa. Yritykset siirtävät palveluitaan ja tuotteitaan verkkoon yhä enenevissä määrin, joten on tärkeää tutkia, miten kuluttajat omaksuvat verkkokauppoja käyttöönsä ja mitkä ovat ne tekijät, jotka vaikuttavat verkkokauppojen menestykseen. Tämän tutkielman tavoitteena on vastata näihin edellä oleviin tutkimuskysymyksiin. Tutkielma suoritetaan systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, ja lähdeaineistona on käytetty vertaisarvioituja artikkeleita tunnetuista julkaisuista. Verkkokaupankäynnin omaksumista rajataan teknologian omaksumismallien näkökulmaan ja erityisesti yksityisten kuluttajien verkkokaupankäyntiin (B2C). Tutkielmassa käytettyjä malleja ovat perustellun toiminnan teoria, teknologian omaksumismallit TAM ja TAM2, sekä teknologi- an omaksumisen ja käytön yhtenäiset teoriat UTAUT ja UTAUT2. Verkkokaupan omaksuminen on monimutkainen prosessi, joka koostuu useasta eri osa-alueesta. Tässä kirjallisuuskatsauksessa löydettiin useita tekijöitä, jotka vaikuttavat verkkokaupan omaksumiseen ja menestymiseen. Niistä tärkeimmät ovat helppokäyttöisyys, hyödyllisyys, luottamus ja sosiaalinen läsnäolo.fi
dc.description.abstractE-commerce has become more prominent and diverse than ever due to the progressive use of technology and the increasing competition around it. Businesses are transferring their products and services to online, so it’s relevant to recognize, how consumers adapt to the electronic commerce and which are the key factors that lead businesses to success. The meaning of this bachelor’s thesis is to answer these questions. This study is conducted as a literature review. Peer- to-peer articles from well-known publications were used as source materials. E- commerce field is broad so this study has been limited via technology acceptance models so the approach wouldn’t be too extensive. This thesis only focuses business to consumer (B2C) perspective and leaves the business to business (B2B) out. The models that were used in this thesis were theory of reasoned action, technology acceptance models (TAM and TAM2) and unified the- ories of acceptance and use of technologies (UTAUT and UTAU2). The most significant results of this literature review that affect adoption and success of e-commerce were ease of use, usefulness, trust and social presence.en
dc.format.extent35
dc.language.isofi
dc.titleVerkkokaupankäynnin omaksuminen ja menestyminen : viitekehyksenä teknologian omaksumismallit
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012287350
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoverkkokauppa
dc.subject.ysomenestyminen
dc.subject.ysokuluttajat
dc.subject.ysoomaksuminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record