Show simple item record

dc.contributor.authorSirén, Aino
dc.date.accessioned2020-12-18T08:26:28Z
dc.date.available2020-12-18T08:26:28Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73330
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkasteltiin varhaiskasvatuksen opettajien ammatillisen toimijuuden ilmenemistä sekä sitä rajoittavia ja edistäviä tekijöitä laadukkaan pedagogisen toiminnan toteutuksessa. Pedagoginen toiminta on yksi laadukkaan varhaiskasvatuksen ydintekijöistä ja ammatillisella toimijuudella kuvataan varhaiskasvatuksen opettajien mahdollisuuksia vaikuttaa työhön, kehittää työkäytäntöjä ja neuvotella ammatillisesta identiteetistään. Tutkimus oli laadullinen tutkimus. Aineisto kerättiin touko-kesäkuussa 2020 varhaiskasvatuksen opettajille kohdennetulla sähköisellä kyselylomakkeella. Vastauksia saatiin 36 kappaletta ja ne muodostivat tutkimuksen aineiston. Aineisto analysoitiin käyttämällä teoriaohjaavaa ja -lähtöistä sisällönanalyysia. Tulokset osoittivat ammatillisen toimijuuden ilmenevän työkäytäntöjen kehittämisenä sekä työssä vaikuttamisena. Työkäytäntöjen kehittäminen näkyi työkäytäntöjen uudistamisena ja erityisesti niihin osallistumisena, kuten pedagogisen keskustelun ylläpitona ja yhteistyön tekemisenä. Työssä vaikuttaminen esiintyi päätösten tekona ja kuulluksi tulemisena, kuten toiminnan suunnitteluna ja näkökulmien sekä mielipiteiden arvostuksena. Tulosten mukaan samat tekijät sekä rajoittivat että edistivät ammatillista toimijuutta. Näitä tekijöitä olivat sosiokulttuuriset olosuhteet, kuten aika ja henkilöstö sekä ammatillinen toimija omalla osaamisellaan ja ammatillisen identiteetin neuvottelullaan. Ammatillisen toimijuuden merkitys korostuu muutostilanteissa, joita on ollut viime vuosina varhaiskasvatuksessa runsaasti. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää ammatillisen toimijuuden tukemisessa ja työyhteisön kehittämisessä.fi
dc.format.extent111
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherammatillinen toimijuus
dc.subject.otherlaadukas pedagoginen toiminta
dc.titleVarhaiskasvatuksen opettajien ammatillinen toimijuus ja laadukas pedagoginen toiminta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012187278
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysovarhaiskasvatuksen opettajat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record