Show simple item record

dc.contributor.advisorRautiainen, Katri-Helena
dc.contributor.advisorKosonen, Erja
dc.contributor.authorEvans, Maija
dc.date.accessioned2020-12-17T09:51:18Z
dc.date.available2020-12-17T09:51:18Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73281
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena on vertailla musiikin opetusta Suomessa ja Walesissa analysoimalla musiikin perusopetuksen opetussuunnitelmia. Tutkimusongelmina on selvittää nykyisten opetussuunnitelmien malli ja musiikkikasvatusfilosofia sekä tarkastella yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Tutkimusongelmiin kuuluu myös indikatiivinen analyysi Walesin tulevan musiikin opetussuunnitelman mallista ja musiikkikasvatusfilosofiasta. Tutkimusaineistona ovat Suomen ja Walesin nykyiset musiikin perusopetuksen opetussuunnitelmat sekä Walesin tuleva musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen vertaileva tutkimus ja analyysimenetelmänä on teorialähtöinen sisällönanalyysi. Analyysin teoreettisena viitekehyksenä käytetään Kokkidoun (2009) kehittämää analyysimallia, joka määrittää myös analyysiluokat. Tutkimuksen tulokset osoittavat laajoja yhtäläisyyksiä Suomen ja Walesin nykyisten musiikin opetussuunnitelmien mallin ja musiikkikasvatusfilosofian osalta. Eroavaisuuksia on nähtävissä painotuksissa sekä tietyn osa-alueen puuttumisessa. Kummassakin opetussuunnitelmassa on vaikutteita opetussuunnitelmatradition elementeistä ja molemmat opetussuunnitelmat ovat luonteeltaan oppilaslähtöisiä, edeten spiraalimaisesti. Laaja-alainen oppiminen sekä musiikin opetuksen sosiaalinen aspekti ovat tärkeitä molemmissa opetussuunnitelmissa. Musiikillis-kinesteettiset aktiviteetit puuttuvat Walesin nykyisestä musiikin opetussuunnitelmasta melkein kokonaan ja musiikin kuuntelu on suuremmassa asemassa Suomen musiikin opetussuunnitelmaan nähden. Walesin uusi musiikin opetussuunnitelma painottaa vahvasti laaja-alaista oppimista sekä tukee Suomen musiikin opetussuunnitelman tavoin ilmiöopetusta. Suomen ja Walesin musiikin perusopetuksen opetussuunnitelmat ovat yllättävän samankaltaisia malliltaan ja musiikkikasvatusfilosofialtaan. Musiikin opetuksen erojen voi täten olettaa liittyvän musiikin opetuksen laajempaan viitekehykseen sekä opetusjärjestelmää ohjaaviin käytänteisiin.fi
dc.description.abstractThe aim of this research is to compare the music education of Finland and Wales through analysing the compulsory education music curricula. The research questions include evaluating the design and music education philosophy of the current music curricula as well as analysing their similarities and differences. The indicative design and music education philosophy of the new Welsh music curriculum are also analysed. The research material includes the current Finnish and Welsh music curricula as well as the new Welsh music curriculum. The research method is a qualitative comparative research utilising a theory-based content analysis. The framework for analysis was developed by Kokkidou (2009) and provides the categories for analysis. The results demonstrate extensive similarities in the design and music education philosophy of the current music curricula of Finland and Wales. Differences can be seen in the emphasis and absence of elements. Both music curricula have elements of the curriculum theory, are learner-centred and have a spiral structure. Cross-curricular elements and the social aspect of music education are important in both curricula. Musical-kinaesthetic activities are almost absent in the current Welsh music curriculum and listening activities are emphasised compared to the Finnish music curriculum. The new music curriculum of Wales further emphasises cross-curricular learning and similarly to the Finnish music curriculum promotes phenomenon-based learning. Compulsory education music curricula of Finland and Wales are surprisingly similar in their design and music education philosophy. Consequently differences to music education provision are likely to result from differences in the wider educational framework and policies.en
dc.format.extent111
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.subject.otherteaching music
dc.subject.othercompulsory education curricula
dc.subject.othercomparative content analysis
dc.titleComparison of Music Education Curricula of Finland and Wales
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012177215
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutus
dc.contributor.oppiaineTeacher Education
dc.contributor.oppiaineMusiikkikasvatus
dc.contributor.oppiaineMusic Education
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.contributor.oppiainekoodi3052
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysomusiikkikasvatus
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.subject.ysomusic
dc.subject.ysomusic education
dc.subject.ysocurricula
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record