Show simple item record

dc.contributor.advisorKyppö, Jorma
dc.contributor.authorVaronen, Emilia
dc.date.accessioned2020-12-17T06:39:54Z
dc.date.available2020-12-17T06:39:54Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73268
dc.description.abstractSuomen Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien ongelmakohtien painopiste on siirtynyt tietojärjestelmien käyttöönotosta tietojärjestelmien ominaisuuksien kehittämiseen. Erityisesti yhdeksi suureksi sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien ongelmakohdaksi on useissa tutkimuksissa tunnistettu järjestelmien heikko käytettävyys. Vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien tilaa on seurattu aktiivisesti, ei sosiaali- ja terveydenhuollon tilanteita kokoavia katsauksia ole juurikaan tarjolla. Tämän takia tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarjota kuva Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien nykytilasta ja tietojärjestelmien käytettävyydestä vastaamalla tutkimuskysymyksiin: Mikä on tietojärjestelmien rooli Suomen sosiaali- ja terveydenhuollossa? Mikä on käytettävyyden rooli Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä? Miten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien käytettävyyttä voidaan parantaa? Tutkimuksen perusteella terveydenhuollossa tietojärjestelmät ovat laajasti käytössä ja sosiaalihuollossa tietojärjestelmien käyttöönottoaste on kehittymässä. Kehitystä seurataan aktiivisesti ja alan erityispiirteiden asettamat haasteet tietojärjestelmille ovat laajasti tunnistettuja. Käytettävyyden ongelmat eivät olleet poistuneet viime vuosien seurannan ja järjestelmien kehityksen aikana vaan järjestelmät vaativat yhä kehitystä pystyäkseen tukemaan ammattilasten työnkuvaa. Käytettävyyden ongelmien havaittiin vaikeuttavan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työtä useilla tavoilla, kuten tietojen kirjaamisen vaikeudella ja järjestelmien heikolla integraatiolla. Tämän lisäksi tietojärjestelmien heikko käytettävyys vaaransi tutkimusten mukaan potilasturvallisuuden ja aiheutti alan ammattilaisille tietojärjestelmäpohjaista stressiä sekä siihen liittyvää ahdistusta. Yleisiksi tietojärjestelmien parantamisen keinoiksi osoittautuivat ammattilaisten osallistaminen järjestelmien suunnitteluun ja aktiivinen kouluttaminen järjestelmien suhteen sekä käytettävyyden vaatimusten painottaminen uusien järjestelmien hankintavaiheessa. Tutkimus toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena ja siinä tunnistettiin jatkotutkimuksen tarve erityisesti sosiaalihuollon tietojärjestelmien tilan kehityksestä, sillä sosiaalihuollon tietojärjestelmien tilannetta on Suomessa selvitetty terveydenhuollon tilannetta vähemmän. Tutkimuksen perusteella voidaan myös suositella sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tietojärjestelmäkoulutuksen lisäämistä sekä heidän osallistamistaan tietojärjestelmien suunnitteluun ja käyttöönottoon.fi
dc.description.abstractThe focus of the problem areas of Finnish social and healthcare information systems has shifted from the introduction of information systems to the development of information system features. One of the major problems with social and healthcare information systems has been the poor usability of the systems. Although the state of social and healthcare information systems has been actively monitored, there are few overviews of social and healthcare situations. Therefore, the aim of this study was to provide a picture of the current state of Finnish social and healthcare information systems and the usability of information systems by answering research questions: What is the role of information systems in Finnish social and health care? What is the role of usability in Finnish social and healthcare information systems? How can the usability of social and healthcare information systems be improved? According to the study, information systems are widely used in healthcare and the implementation rate of information systems in social care is developing. Developments are actively monitored and the challenges posed to information systems by the specifics of the industry are widely recognized. Usability problems had not disappeared during the monitoring and development of the systems in recent years, but the systems still require development in order to be able to support professionals' work. Usability problems were found to complicate the work of social and healthcare professionals in a number of ways, including the difficulty of recording data and poor system integration. In addition, the poor usability of information systems, according to research, endangered patient safety and caused information system-based stress and anxiety to professionals. Involving professionals in system design and active training in systems, as well as emphasizing usability requirements in the procurement phase of new systems, proved to be common ways to improve information systems. The study was carried out as a descriptive literature review and identified the need for further research, especially on the development of the state of social care information systems, as the situation of social care information systems in Finland has been studied less than in the healthcare situation. Based on the study, it can also be recommended to increase the information system training of social and healthcare professionals and to involve them in the design and implementation of information systems.en
dc.format.extent45
dc.language.isofi
dc.subject.othersocial care
dc.subject.otherhealthcare
dc.subject.otherinformation systems
dc.subject.otherusability
dc.titleSosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien käytettävyys Suomessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012177202
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysotietojärjestelmät
dc.subject.ysoterveydenhuolto
dc.subject.ysososiaalihuolto
dc.subject.ysokäytettävyys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record