Show simple item record

dc.contributor.advisorSaarikallio, Suvi
dc.contributor.authorKomulainen, Aino-Reeta
dc.date.accessioned2020-12-15T09:29:45Z
dc.date.available2020-12-15T09:29:45Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73204
dc.description.abstractTämä Pro Gradu on tapaustutkimus, joka kertoo erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kokemuksista musiikkiharrastuksessa taiteen perusopetuksen musiikin laajaa oppimäärää noudattavassa inklusiivisessa musiikkioppilaitoksessa. Tutkimus pyrkii selvittämään, kuinka musiikkiharrastuksen koetaan vaikuttavan oppilaiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja millä tavoin erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden osallisuuden kokemus musiikkioppilaitoksessa toteutuu. Lisäksi tutkimus huomio oppilaiden perheiden kokemukset inkluusiosta sekä musiikin harrastamisesta. Tutkimukseen osallistui kolme Kuopion konservatorion perusasteen musiikinopiskelijaa, joilla oppimäärä on yksilöllistetty. Tutkimuksen aineisto kerättiin puolistrukturoidun haastattelun keinoin. Tutkimuksen kolme osallistujaa toimivat tässä tutkimuksessa erillisinä tapaustutkimuksen kohteina. Aineiston analyysi on tehty nojaten fenomenologis-hermeneuttiseen tutkimusstrategiaan, jolloin esitetyt tutkimustulokset ovat syntyneet tutkijan ja tutkittavien välisen vuorovaikutuksen kautta. Tutkimustuloksissa esitetään kolme päälinjaa oppilaiden kokemuksista instrumenttiopinnoissa: kokemukset ohjauksesta ja tuesta, kokemukset osallisuudesta sekä kokemukset musiikista elinikäisenä harrastuksena. Oppilaan ohjaus ja tuki ulottuu tämän tutkimuksen valossa kolmelle osa-alueelle, jotka ovat oppilaitos, opettaja ja koti. Yhdenvertaisuuden ja osallisuuden kokemuksia tarkastellaan mm. oppilaitosympäristön ja opettajan toiminnan osalta. Toimivan ja osallisuutta edistävän oppimisilmapiirin ja elinikäisen harrastamisen leikkauspinnoilla merkittävimpänä tekijöinä on opettajan oikeanlainen toiminta, joustava opetussuunnitelma sekä mahdollisuus esiintyä ja osallistua yhteissoittoon. Tutkimus ottaa kantaa siihen, millaiset musiikkioppilaitosten käytänteet lisäävät yksilöiden hyvinvointia sekä lisäävät opetuksen saavutettavuutta.fi
dc.description.abstractThis master’s thesis is a case study about the experiences of music students with special need. This case study takes place in an art school that follows comprehensive music curriculum in the Basic Art Education. This thesis provides information about how music affects in pupils’ whole well-being and their experience of being included in music school. It also considers pupils’ families point of view and their outlooks about inclusion and music as a hobby. Three students in Kuopio Conservatory took part in this dissertation and each of them is studying music with individualized curriculum. The presented data was collected by semi-structured interviews. Data was analyzed by using phenomenology-hermeneutic strategy, and there for the presented conclusions have been formed in a dialogue between researcher and the studied cases. This thesis presents three main conclusions about pupils’ experiences in studying music in Basic Art Education: experiences about guidance and support, experiences about inclusion and experiences about music as a life-long hobby. Guidance and support show in three different fields in life, which form the basis of the music hobby: institution, teacher and home. Experiences about inclusion are reviewed in institutional- and teachers’ actional levels. Teachers’ right and accurate action, flexible curriculum and students’ possibility to perform and participate in ensemble projects are the most remarkable findings in this thesis. This thesis presents how functional and inclusive learning environment contributes music to become a life-long hobby. It also takes a stand on what kind of practices music school should make to increase general well-being and educational accessibility.en
dc.format.extent85
dc.language.isofi
dc.subject.othermusiikin laaja oppimäärä
dc.subject.otheryksilöllistetty opetussuunnitelma
dc.subject.othererityistä tukea tarvitseva oppilas
dc.title"Musiikkihan on hauska juttu" : tapaustutkimus oppilaiden kokemuksista inklusiivisessa musiikkioppilaitoksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012157151
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMusiikkikasvatusfi
dc.contributor.oppiaineMusic Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3052
dc.subject.ysoinkluusio
dc.subject.ysomusiikkioppilaitokset
dc.subject.ysomusiikkikasvatus
dc.subject.ysotaiteen perusopetus
dc.subject.ysokokemukset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record