Show simple item record

dc.contributor.advisorIsosomppi, Leena
dc.contributor.authorLehtinen, Aija
dc.contributor.authorStenvall, Niina
dc.date.accessioned2020-12-03T09:48:56Z
dc.date.available2020-12-03T09:48:56Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72954
dc.description.abstractTutkimuksessa kuvataan luokanopettajien käsityksiä temperamentista ja mitä se merkitsee oppilas-opettaja vuorovaikutussuhteissa. Lisäksi tarkastellaan luokanopettajien käsityksiä sekä opettajan oman että oppilaiden temperamenttien vaikutuksista työn kuormittavuudelle toimittaessa erityisesti fyysisesti avoimissa oppimisympäristöissä. Tutkimus on laadullinen ja aineisto kerättiin teemahaastattelemalla kuutta luokanopettajaa keväällä 2020. Aineisto litteroitiin ja käsiteltiin fenomenografisen analyysiprosessin kautta luokittelemalla. Luokanopettajien käsitysten mukaan yksilöiden erilaisilla temperamenttipiirteillä on selkeä merkitys koulun vuorovaikutussuhteissa. Opettajan omista temperamenttipiirteistä eniten poikkeavat oppilaiden temperamenttipiirteet koettiin haastavimpina ja kokemus niiden kuormittavuudesta kasvoi siirryttäessä perinteisestä luokasta fyysisesti avoimiin oppimisympäristöihin. Toiminnan avoimissa oppimisympäristöissä koettiin lisäävän ääntä ja liikettä, joiden seurauksena oppilaiden levottomuus, keskittymisen ongelmat ja väsymys lisääntyivät. Opettajille toimiminen avoimissa oppimisympäristöissä merkitsi työmäärän lisääntymistä opetuksen suunnittelun ja toteutuksen sekä ryhmänhallinnan kannalta. Ottamalla kouluympäristössä mahdollisuuksien mukaan huomioon opettajien ja oppilaiden erilaiset temperamenttipiirteet, voidaan kaikille tarjota miellyttävä ympäristö ja parhaat mahdollisuudet tehokkaaseen työskentelyyn. Näillä huomioilla voidaan myös parantaa opettajien työhyvinvointia ja vähentää työn kuormittavuutta lisääviä tekijöitä.fi
dc.format.extent96
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherfyysisesti avoin oppimisympäristö
dc.titleLuokanopettajien käsityksiä temperamentin merkityksestä koulun vuorovaikutussuhteissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012036907
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysotemperamentti
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysooppimisympäristö
dc.subject.ysopersoonallisuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record