Show simple item record

dc.contributor.advisorHaapanen, Mika
dc.contributor.authorTähtinen, Laura Katariina
dc.date.accessioned2020-12-02T10:21:11Z
dc.date.available2020-12-02T10:21:11Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72924
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää, sijoitteleeko rahapeliyhtiö Veikkaus Oy rahapeliautomaatteja verrattain enemmän sosioekonomisesti heikommille alueille. Tätä tutkitaan vertailemalla eri postinumeroalueiden rahapeliautomaattitiheyttä keskenään, jonka jälkeen vaihtelua pyritään selittämään alueiden sosioekonomisilla tekijöillä. Peliautomaattitiheys on määritelty alueen peliautomaattien määränä per tuhat asukasta. Sosioekonomista asemaa kuvataan työttömyysasteella, koulutusasteella, mediaanituloilla ja vuokralla asuvien kotitalouksien osuudella. Kontrollimuuttujina käytetään alueen asukkaiden keski-ikää sekä asukastiheyttä per neliökilometri. Rahapeliautomaattitilasto on Veikkauksen tuottama. Sosioekonomista asemaa kuvaavat muuttujat ja kontrollimuuttujat ovat peräisin Tilastokeskuksen Paavo-tietokannasta. Käytetyt muuttujat ovat vuosilta 2017 ja 2018. Analyysi on tehty Stata-ohjelmistolla. Tutkielman teoriaosiossa perehdytään aiempien tutkimusten kautta rahapelialaan yleisesti sekä suomalaiseen rahapelijärjestelmään. Rahapelikeskustelu Suomessa on keskittynyt tällä hetkellä erityisesti rahapeliautomaatteihin ja rahapelituottoihin. Nämä kaksi teemaa esitellään myös tämän tutkielman teoriaosassa. Niitä pyritään myös peilaamaan muihin vaihtoehtoisiin järjestelmiin maailmalla. Teorian toisessa luvussa esitellään viime vuosina tehtyjen tutkimusten perusteella millaisia rahapelaajia suomalaiset ovat. Lopuksi käydään läpi rahapelaamiseen liittyviä ongelmia ja haittoja sekä miten niitä voitaisiin ehkäistä Suomessa ja muualla. Saadut tulokset antoivat viitteitä siitä, että sosioekonomisesti heikommilla alueilla sijaitsi enemmän rahapeliautomaatteja. Peliautomaattitiheyden ja sosioekonomisten muuttujien välinen yhteys oli kuitenkin melko heikko usean muuttujista kohdalla. Mediaanitulojen laskun havaittiin kasvattavan eniten peliautomaattien määrää alueella. Lisäksi havaittiin, ettei alueiden peliautomaattitiheyttä voitu selittää korkeammalla asukastiheydellä. Tulosten perusteella ei kuitenkaan voida tehdä päätelmiä siitä, että Veikkaus sijoittelisi tarkoituksenmukaisesti peliautomaatteja sosioekonomisesti heikommille alueille.fi
dc.format.extent82
dc.language.isofi
dc.subject.otherrahapeliautomaatit
dc.subject.otherrahapelaaminen
dc.subject.otherrahapeliongelmat
dc.subject.otherrahapelituotot
dc.titleRahapeliautomaattien sijoittelu ja suomalaisten rahapelaaminen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012026885
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTaloustiedefi
dc.contributor.oppiaineEconomicsen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi2041
dc.subject.ysososioekonominen asema
dc.subject.ysorahapelit
dc.subject.ysoongelmapelaaminen
dc.subject.ysopeliautomaatit
dc.subject.ysopostinumeroalueet
dc.subject.ysopelaaminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record