Show simple item record

dc.contributor.authorRajamäki, Tiina
dc.date.accessioned2020-12-01T09:03:06Z
dc.date.available2020-12-01T09:03:06Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72884
dc.description.abstractYhteiskuntavastuu velvoittaa kaiken kokoisia yrityksiä tunnistamaan ja ottamaan huomioon toimintansa vaikutukset eri sidosryhmiin ja ympäröivään yhteiskuntaan. Aikaisempien tutkimusten perusteella stakeholder-dialogi on erityispiirre mikro- ja pienikokoisten yritysten vastuullisuusviestinnässä, mutta sitä ei ole juurikaan tutkittu viestintätieteissä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä pienten yritysten vastuullisesta liiketoiminnasta erityisenä arvonluontina sekä selvittää, millainen rooli stakeholder-dialogilla on tässä yhteydessä. Tutkimus toteutettiin laadullisella tutkimusotteella haastattelemalla viittä yritysedustajaa vastuullisista pienyrityksistä. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla. Tulosten perusteella pienten yritysten vastuullisen liiketoiminnan arvonluonti riippuu yrityksen perustehtävästä sekä käytettävissä tai saatavilla olevista resursseista. Stakeholder-suhteilla oli arvonluonnissa suora tai välillinen rooli, joka saattoi vaihdella toiminnan eri osa-alueilla. Arvonluonnin keinoiksi muodostettiin sisäinen arvonluonti, ulkoinen arvonluonti ja yhteiskunnallinen arvonluonti. Stakeholder-dialogi koettiin keskeisenä vastuullisuusviestinnän keinona, jonka avulla organisaation toimintaa voitiin arvioida ja muuttaa vastaamaan stakeholdereiden odotuksia ja tarpeita. Dialogi näkyi kohdeyrityksissä kasvokkaisviestintänä, sosiaalisessa mediassa, sisäisissä palautekanavissa, osallistavana yhteistyönä sekä reklamaatioissa. Dialogisen vastuullisuusviestinnän lisäksi havaittiin, että myös ei-dialoginen, epäsuora vastuullisuusviestintä oli arvonluonnin kannalta tärkeää. Tulosten perusteella vastuullisuusviestintää tapahtuu myös ilman, että yritys itse osallistuu siihen, ja tällainen stakeholdereiden välinen keskinäisviestintä koettiin erityisen tärkeänä. Jatkossa teemaa olisi hyvä selvittää esimerkiksi organisaation maine- tai imagotutkimuksen näkökulmasta, tai sosiaalisen pääoman teoriaa hyödyntäen.fi
dc.format.extent111
dc.language.isofi
dc.titleStakeholder-dialogi pienten yritysten vastuullisen liiketoiminnan arvonluonnissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012016844
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineViestinnän johtaminenfi
dc.contributor.oppiaineCorporate Communicationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi2043
dc.subject.ysoarvonluonti
dc.subject.ysoyhteiskuntavastuu
dc.subject.ysoyritykset
dc.subject.ysosidosryhmät
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysoyritysvastuu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record