Show simple item record

dc.contributor.advisorSipilä, Sarianna
dc.contributor.authorKorhonen, Jesperi
dc.date.accessioned2020-11-19T07:58:56Z
dc.date.available2020-11-19T07:58:56Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72673
dc.description.abstractLonkkamurtuma on vakava iäkkäiden ihmisten tapaturma, joka johtuu yleisemmin kaatumisesta sekä osteoporoosista. D-vitamiinin puute on kaatumisten sekä osteoporoosin riskitekijä. D-vitamiinin pääasiallinen tarkoitus on säädellä elimistön kalsiumin aineenvaihduntaa, mutta sillä on lukuisia muita terveysvaikutuksia. D-vitamiinin puute on yhdistetty moniin eri sairauksiin ja kognitiivisen toimintakyvyn heikkenemiseen. Kognitiivisen toimintakyvyn häiriöt vaikeuttavat selviytymistä arkielämässä. Tässä tutkielmassa selvitetään, onko seerumin D-vitamiini pitoisuus yhteydessä lonkkamurtumasta toipuvien iäkkäiden naisten kognitiiviseen toimintakykyyn. Tutkielman aineistona toimii Promotion of mobility after hip fracture (Promo) -tutkimushankkeen alkumittausaineisto. Promo tutkimuksessa tutkittiin vuoden kestävän yksilöllisesti suunnitellun, tehostetun kotikuntoutuksen vaikutusta yli 60-vuotiaiden lonkkamurtumapotilaiden liikkumis- ja toimintakykyyn. Tämän tutkielman aineiston muodostavat tutkimukseen osallistuneet naiset (n=57), joiden seerumin D-vitamiinipitoisuus oli mitattu alkumittausten yhteydessä laskimoverinäytteistä elektrokemiluminesenssi menetelmällä. Tässä tutkielmassa riittävän D-vitamiinin raja-arvoksi määritettiin 50 nmol/l, sillä tutkimusten mukaan se on riittävä määrä luuston ja lihaksiston hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tutkittavien kognitiivista toimintakykyä mitattiin MMSE-testin avulla alkumittausten yhteydessä. Tutkittavien D-vitamiinipitoisuus ei ollut yhteydessä MMSE-pistemääriin (p=0.814). Korkea ikä oli odotetusti yhteydessä MMSE-pisteisiin (p=0.004). MMSE-pistemäärien keskiarvot eivät eronneet (p=0.604), kun tutkittavat jaettiin kahteen eri ryhmään seerumin D-vitamiinipitoisuuden perusteella (< 50 nmol/l ja ≥ 50 nmol/l). Seerumin D-vitamiinitasolla ei ollut tässä tutkimuksessa yhteyttä tutkittavien kognitiiviseen toimintakykyyn. Tutkimustulokset ovat tästä aiheesta edelleen ristiriitaisia, minkä vuoksi jatkotutkimuksia tarvitaan, jotta voidaan selvittää, onko seerumin D-vitamiinipitoisuuden ja kognitiivisen toimintakyvyn välillä kausaalinen suhde.fi
dc.description.abstractA hip fracture is a serious injury usually caused by fall accidents and osteoporosis. Vitamin D defiency is a risk factor falls and osteoporosis. The major function of Vitamin D is to regulate the mebolism of calcium but it also has many other beneficial health benefits. Vitamin D defiency is associated with many diseases and cognitive decline. Impairments in cognitive function lead to difficulties in daily living. The aim of this study was to examine the association between serum Vitamin D-concentration and the cognitive function of elderly women recovering from a hip fracture. This study was based on baseline data of research project called ”Promotion of mobility after hip fracture” (Promo). The aim of this research project was to investigate the effect of individually targeted, enchanced home rehabilitation program on mobility of participants over the age of 60 recovering from a hip fracture. The data of this thesis is based on women (n=57) of Promo research program whose serum vitamin D-concentration was measured at baseline. Vitamin D-concentration was analyzed from venous blood samples using Electrochemiluminescence method. Value for sufficient vitamin D level in this research is 50 nmol/ l. It is considered that 50 nmol/l is the optimal value for muscoskeletal health. Cognitive function was measured by the MMSE test at baseline. There were no associations between serum Vitamin D-concentration and MMSE test scores (p=0.814). As expected, older age was associated with lower scores on MMSE test (p=0.004). There was no statistically significant difference (p=0.604) in distribution of MMSE test scores when the participants were divided in two groups based on serum vitamin D-concentration (<50 nmol/l ja ≥ 50 nmol/l). In this study no association was found between serum Vitamin D-concentration and cognitive function. The findings in this research area are still contradictory which means that further exploration of causal relationship between Vitamin D-concentration and cognitive function in needed.en
dc.format.extent55
dc.language.isofi
dc.subject.otherkognitiivinen toimintakyky
dc.subject.otherlonkkamurtuma
dc.titleSeerumin D-vitamiinipitoisuuden yhteys lonkkamurtumasta toipuvien iäkkäiden naisten kognitiiviseen toimintakykyyn
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202011196688
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineGerontologia ja kansanterveysfi
dc.contributor.oppiaineGerontology and Public Healthen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi50423
dc.subject.ysoD-vitamiini
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysovanhukset
dc.subject.ysokognitio


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record