Show simple item record

dc.contributor.advisorLehkonen, Heikki
dc.contributor.authorSchildt, Otto
dc.date.accessioned2020-10-30T07:30:34Z
dc.date.available2020-10-30T07:30:34Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72396
dc.description.abstractSuomen asuntomarkkinat ovat jakautuneet maantieteellisesti laajalle alueelle ja polarisaatio on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana. Tämän takia on mielenkiintoista nähdä, miten makrotaloudellisten tekijöiden muutoksilla voidaan ennakoida asuntojen hintakehitystä alueittain. Tarkemmin määriteltynä tarkoituksena oli selvittää vaihtelevatko parhaat ennustetekijät alueellisesti ja talouden suhdanteiden mukaan sekä vallitseeko makrotaloudellisten muuttujien ja asuntomarkkinoiden välillä dynaaminen kaksisuuntainen vuorovaikutussuhde. Työn aineisto koostui Helsingin, Vantaan, Espoon, Turun, Tampereen, Jyväskylän, Rovaniemen, Kajaanin ja Lappeenrannan kerrostalokaksioiden neljännesvuosittaisista hedonisista hintaindekseistä aikajaksolta 2000:Q1- 2019:Q3. Makrotaloudellisiksi muuttujiksi valittiin 12 kuukauden euribor, bruttokansantuote, lainanantoaste, kuluttajahintaindeksi, rahan määrä (m3) ja osakemarkkinat. Empiiriset menetelmät perustuivat ekonometriseen aikasarja-analyysiin, jossa tutkimuskehikko jaettiin staattisiin ja dynaamisiin menetelmiin. Usean muuttujan regressioanalyysilla ja korrelaatioanalyysilla tarkasteltiin makrotalouden välittömiä vaikutuksia asuntomarkkinoiden hintakehitykseen. Dynaamisiksi menetelmiksi valittiin Grangerin kausaliteettitesti, VAR-malli (engl. Vector autoregressive model) ja DMA-malli (engl. Dynamic model averaging). Näillä menetelmillä tutkittiin muuttujien välisiä vuorovaikutussuhteita sekä mitkä tekijät ennakoivat parhaiten asuntomarkkinoiden hintakehitystä. Tulosten mukaan makromuuttujien ennustekyky vaihtelee paljon alueittain sekä talouden suhdanteiden mukaan. Suomen suurimmilla asuntomarkkinoilla (Pääkaupunkiseutu, Turku ja Tampere) lainanantoaste ja osakemarkkinat ennakoivat parhaiten asun-tomarkkinoiden hintakehitystä finanssikriisin jälkeisellä periodilla. Finanssikriisiä edeltävällä aikajaksolla parhaat ennustemuuttujat vaihtelivat enemmän. Tutkimuksen tulokset osoittivat useita kaksisuuntaisia vuorovaikutussuhteita kasvukeskusten ja makrotaloudellisten muuttujien välillä. Grangerin kausaliteettitestit ja VAR-mallit todistivat myös Helsingin asuntomarkkinoiden vaikuttavan vahvasti muiden kasvukeskusten asuntojen hintakehitykseen pienempien paikkakuntien jäädessä vaikutuksen ulkopuolelle. Tutkimuksen tulokset tukevat näkemystä Suomen asuntomarkkinoiden heterogeenisyydestä ja polarisaation vahvistumisesta.fi
dc.format.extent92
dc.language.isofi
dc.subject.otherDMA-malli
dc.titleMakrotalouden muuttujat alueellisen asuntomarkkinadynamiikan selittäjinä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202010306442
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTaloustiedefi
dc.contributor.oppiaineEconomicsen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi2041
dc.subject.ysodynamiikka
dc.subject.ysomakrotalous
dc.subject.ysoasuntomarkkinat
dc.subject.ysohinnat
dc.subject.ysohintakehitys
dc.subject.ysoasunnot


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record