Show simple item record

dc.contributor.advisorRissanen, Mari-Jatta
dc.contributor.authorKutinlahti, Kaisa
dc.date.accessioned2020-09-21T06:57:21Z
dc.date.available2020-09-21T06:57:21Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71813
dc.description.abstractSuomen hallitus julisti Suomeen koronapandemian takia poikkeusolot 18.3.– 16.6.2020 väliseksi ajaksi. Poikkeusolojen seurauksena kunnat vapautettiin esiopetusvelvollisuudesta 18.3.–14.5.2020. Kunnat saivat tällöin halutessaan järjestää esiopetusta myös etäopetuksena. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö, Valtioneuvoston viestintäosasto. 2020; Valtioneuvosto 2020.) Tässä tutkimuksessa kartoitettiin esiopetuksen etäopetuksen järjestämistä ja menetelmiä keväällä 2020. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, miten esiopetuksen opettajat kokivat lasten koulutuksellisen yhdenvertaisuuden toteutumisen poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella keväällä 2020 sosiaalisessa mediassa ja hyödyntämällä Varhaiskasvatuksen opettajien liiton jakelukanavaa. Kyselyyn vastasi 217 esiopetuksen opettajaa. Aineistoa analysoitiin pääosin määrällisin menetelmin. Tutkimuksessa selvisi, että poikkeusolojen aikana 91 % esiopetuksen opet- tajista antoi etäopetusta. Vastaajista suurin osa (68 %) opetti yksisuuntaisella etäopetusmenetelmällä, kun loput (32 %) opetti vuorovaikutteisella etäopetusmenetelmällä. Vastausten perusteella lasten koulutuksellinen yhdenvertaisuus ei toteutunut poikkeusolojen aikana. Tämän tutkimuksen tulosten valossa voidaan todeta, etteivät koronapandemian aikana esiopetuksessa käytetyt etäopetusmenetelmät olleet koulutuksellisesti yhdenvertaisia. Kuitenkin esiopetuksen opettajien arvion mukaan vuoro- vaikutteinen etäopetusmenetelmä tuotti hieman suurempaa yhdenvertaisuutta kuin yksisuuntainen etäopetusmenetelmä. Mikäli tulevaisuudessa on tarve järjestää esiopetusta etäopetuksena, tulisi se toteuttaa vuorovaikutteisin menetelmin lasten koulutuksellisen yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. Vuorovaikutteisten etäopetusmenetelmien käyttö kuitenkin vaatisi enemmän suunnittelua ja resursseja kuin keväällä 2020 oli käytössä.fi
dc.format.extent73
dc.language.isofi
dc.titleEsiopetuksen järjestäminen ja lasten koulutuksellinen yhdenvertaisuus koronapandemian aikana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202009215899
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysoCOVID-19
dc.subject.ysokoulutus
dc.subject.ysoetäopetus
dc.subject.ysoesiopetus
dc.subject.ysoyhdenvertaisuus
dc.subject.ysopoikkeusolot


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record