Show simple item record

dc.contributor.advisorSavolainen, Hannu
dc.contributor.authorMuuronen, Marika
dc.date.accessioned2020-09-18T07:09:11Z
dc.date.available2020-09-18T07:09:11Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71801
dc.description.abstractTämä tutkimus tarkasteli luokan inkluusion asteen yhteyttä opettajien työssä jaksamiseen. Inkluusion aste käsitteellistettiin luokan moninaisuutena, ja tarkoituksena oli tarkastella sen yhteyttä luokanopettajien luokan opettamisesta johtuvaan stressiin ja työuupumukseen, sekä tämän yhteyden erilaisuutta riippuen luokan työrauhasta. Tutkimuksen aineisto koostui ProKoulu-hankkeen vuoden 2013 alkumittauksen sekä seuraavan kevään kyselyistä. Niillä oli selvitetty vuosiluokkia 2–6 opettaneiden luokanopettajien (N = 435) luokan opettamisesta johtuvaa stressiä ja työuupumusta. Tarkasteluun sisältyi luokanopettajien arvioimina myös luokan tuen tarpeessa olevien oppilaiden määrä ja työrauha sekä taustatietoina opettajien sukupuoli ja työkokemuksen määrä. Aineisto analysoitiin hierarkkisella regressioanalyysilla käyttämällä SPSS 26 -ohjelmistoa. Tulosten mukaan luokan moninaisuus oli yhteydessä luokanopettajien samanaikaiseen stressiin sekä työuupumukseen erikseen syksyllä ja keväällä, mutta se ei selittänyt myöhempää, keväällä ilmennyttä stressiä tai työuupumusta. Näitä selittivät vain stressin ja työuupumuksen aiemmat lähtötasot. Luokan moninaisuuden yhteys luokanopettajien luokan opettamisesta johtuvaan stressiin ja työuupumukseen oli samanlaista luokan työrauhasta riippumatta. Tutkimuksen tulosten viitatessa luokanopettajien varsin pysyvään työn kuormitukseen olennaista on omien voimavarojen tunnistaminen, riittävästä palautumisesta huolehtiminen ja työn rajaaminen stressin hallitsemiseksi. Jatkossa olisi tarpeen tutkia opettajien stressin ja uupumisen muita mahdollisia selittäjiä, jolloin myös kuormittumisen ennaltaehkäisy voisi kohdentua oikeisiin asioihin.fi
dc.format.extent56
dc.language.isofi
dc.subject.otherluokan moninaisuus
dc.subject.otherluokan työrauha
dc.titleOnko inkluusion aste yhteydessä opettajien työssä jaksamiseen? : luokan moninaisuus ja työrauha luokanopettajien stressin ja työuupumuksen selittäjinä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202009185888
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysojaksaminen
dc.subject.ysouupumus
dc.subject.ysostressi
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysoinkluusio


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record