Show simple item record

dc.contributor.authorSaukkonen, Juha
dc.date.accessioned2020-09-03T10:30:51Z
dc.date.available2020-09-03T10:30:51Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-951-39-8192-1
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71621
dc.description.abstractSmall- and medium-sized companies (SMEs) have an important role in net job creation in modern society. A cohort within SME sphere, technology-based companies, are special in their potential to employ, grow fast and internationalize. Simultaneously, those companies experience volatility in technology, markets and competition that exposes to the risk of devaluation of the knowledge they possess. Since the knowledge can be defined as an organization’s ability to act efficiently in its environment, capabilities in managing knowledge are vital for SMEs’ survival and growth. Various frameworks and models have been presented by the research community to depict the construct of knowledge management (KM). Mainstream of research has derived KM models from large corporations and thus focused on applicability in those contexts. These models have a limited applicability in resource-constrained SME context. To focus even further, KM frameworks for technology-based SMEs have been scarce. The existing KM frameworks developed have not embedded timemoderated dynamics, i.e. the evolution of knowledge and its management over time. In addition, the dynamics between knowledge stakeholders needs to be connected into the frameworks for research and practice. This study aims via multimethod approach at shedding light on how a framework of dynamic knowledge management could be constructed to enlarge the knowledge on the subject area for both research and practice. The findings indicate how the contents and actions in knowledge management in technology-based SMEs change over altering states of development. The work summarizes these findings by proposing an integrative framework for dynamic knowledge management and proposes hypothetical practical instantiations of the framework. The frameworks created should be seen as early steps in creating new knowledge in an understudied field. For the practitioner community the thesis aims at helping to identify the state of development of the assets in technology business SMEs’ knowledge portfolios and to choose approaches and actions that allow them to create, protect, disseminate and exploit knowledge more efficiently. Keywords: knowledge, management, change, growth, dynamicen
dc.description.abstractPienillä ja keskisuurilla (pk-)yrityksillä on tärkeä tehtävä nettotyöpaikkojen luomisessa nykyaikaisessa yhteiskunnassa. Eräs pk-yritysten kohortti, teknologialähtöiset yritykset, erottuu potentiaalillaan työllistää, kasvaa nopeasti ja kansainvälistyä. Samanaikaisesti nämä yritykset elävät teknologian, markkinoiden ja kilpailun suhteen epävakaassa ympäristössä, mikä altistaa ne olemassa olevan osaamisen arvon nopealle laskulle. Koska osaaminen voidaan määritellä organisaation kykynä toimia tehokkaasti ympäristössään, osaamisen johtamisen kyvykkyydet ovat elintärkeitä pk-yritysten selviytymiselle ja kasvulle. Tutkimusyhteisö on luonut lukuisia viitekehyksiä ja malleja kuvaamaan osaamisen johtamisen (Knowledge Management, KM) rakennetta ja prosesseja. Mallit on pääosin johdettu suurista yrityksistä kerätyn datan avulla ja keskittynyt siten soveltuvuuteen tässä kontekstissa. Näillä mallit soveltuvat vain osin resursseiltaan rajoittuneisiin pk-yrityksiin. Vielä tarkemmin fokusoiden, teknologiapohjaisten pk-yritysten osaamisen johtamiseen suuntaava tutkimus on ollut vähäistä. Nykyiset mallit eivät sisällä aikaperustaista dynamiikkaa, osaamisen ja sen johtamisen muutosta ajan myötä. Lisäksi osaamisen johtamisen sidosryhmien välinen dynamiikka on liitettävä tutkimuksen ja käytännön viitekehyksiin. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkimusaluetta monimetodisesti lähestyen tuoda esiin, kuinka dynaaminen osaamisen johtamisen kehys voitaisiin rakentaa laajentamaan aihealueen tietämystä sekä tutkimuksen että käytännön tarpeisiin. Tulokset osoittavat, että teknologiapohjaisten pk-yritysten osaamisen johtamisen ja hallinnan sisältö ja toimenpiteet muuttuvat osaamispääoman kehitysvaiheiden myötä. Työssä tehdään tiivistelmä nämä havainnot ehdottamalla integroivaa kehystä dynaamiselle osaamisen johtamiselle ja siitä johdettuja käytännön sovelluksia. Luotu malli ja sen sovellukset tulisi nähdä varhaisina vaiheina uuden tiedon luomisessa alitutkitusta aihealueesta. Mallit auttavat tunnistamaan teknologialähtöisten pk-yritysten osaamissalkun osatekijöiden kehityksen tila ja valitsemaan lähestymistavat ja toimet, joiden avulla yritykset voivat luoda, suojata, levittää ja hyödyntää osaamistaan tehokkaammin. Avainsanat: osaaminen, johtaminen, muutos, kasvu, dynamiikkafi
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.relation.haspart<b>Artikkeli I:</b> Saukkonen, J., & Kreus, P. (2018). Extending the Concept of Knowledge Management into Innovation and New Business Creation. In <i>ICCI 2018 : Proceedings of the International Conference on Creativity and Innovation 2018, Osaka, Japan (pp. 11-26). Japan Creativity Society.</i> <a href="https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60676"target="_blank"> https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60676</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli II:</b> Saukkonen, J., Harju, M. & Kreus, P. (2019). Intellectual property in the era of increased clock speed: Return of knowhow? In <i>M. Sargiacomo (Ed.), Proceedings of the 10th European Conference on Intangibles and Intellectual Capital ECIIC 2019, University of Chieti-Pescara, 23-24 May 2019. pp. 244–252.</i>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli III:</b> Saukkonen, J. & Bayiere, A. (2017). Torn between funnels: Start-up entrepreneurs' dilemma of getting started and preparing for change. In <i>J. Mitra (Ed.), Conference Proceedings, Volume 2: Research and Reflective Papers. 15th International Entrepreneurship Forum (IEF) Conference. Essex: University of Essex, pp. 414-433.</i>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli IV:</b> Saukkonen, J., Vasamo, A. L., Ballard, S., & Levie, J. (2016). Anticipation of technology as an entrepreneurial skill. In <i>Proceedings of the 11th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, pp. 717-725.</i>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli V:</b> Saukkonen, J., Nukari, J., Ballard, S., & Levie, J. (2016). Start-up entrepreneurs and university students in a co-learning mode: Learning effects of a collaborative entrepreneurial coaching programme. </i>Industry and Higher Education, 30(3), pp. 224-238.</i> <a href="https://doi.org/10.1177/0950422216653198"target="_blank"> DOI: 10.1177/0950422216653198</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli VI:</b> Saukkonen, J. (2018). Entrepreneurs and Growth : An Option, Obligation or Obsession?. In <i>L. Mura (Ed.), Entrepreneurship : Development Tendencies and Empirical Approach (pp. 3-33). InTech.</i> <a href="http://doi.org/10.5772/intechopen.70527"target="_blank"> DOI: 10.5772/intechopen.70527</a>
dc.titleTowards dynamic knowledge management in technology-based SMEs
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-8192-1
dc.date.digitised


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record