Show simple item record

dc.contributor.advisorHankala, Mari
dc.contributor.advisorKepler-Uotinen, Kaili
dc.contributor.authorPitkänen, Emmi
dc.contributor.authorPoukka, Annina
dc.date.accessioned2020-09-03T05:11:14Z
dc.date.available2020-09-03T05:11:14Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71615
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia näkemyksiä luokanopettajilla on digitaalisesta mediasta oppimisvälineenä. Aihetta lähestytään tarkastelemalla, miten opettajat määrittelevät digitaalisen median ja mitä se antaa opetukselle. Tutkimuksessa selvitetään myös, tunnistavatko opettajat digitaalisen median kautta tapahtuvaa informaalia oppimista ja miten he hyödyntävät tätä työssään sekä mitkä asiat heidän mielestään vaikuttavat digitaalisen median käyttöön opetuksessa. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja aineisto kerättiin haastattelemalla erään eteläpohjalaisen alakoulun 12 opettajaa. Haastattelut toteutettiin paikan päällä yksilöhaastatteluina puolistrukturoidun teemahaastattelun keinoin. Kerätty aineisto analysoitiin käyttäen aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Tulosten mukaan opettajat jäsentävät digitaalista mediaa paljon perinteisen median kautta ja se nähdään oppimisen välineenä, joka on mahdollistanut opetuksen monipuolistumisen sekä oppimisen ja opetuksen tukemisen. Opettajat tunnistavat oppimista oppiaineisiin liittyvissä taidoissa, minkä lisäksi he toivovat oppilaiden oppivan median käyttötaitoja. He hyödyntävät opetuksessaan oppilaiden digitaalista osaamista sekä käyttävät digitaalista mediaa motivointikeinona. Merkittävimmäksi tekijäksi digitaalisen median opetuskäyttöönoton kannalta nähdään opettajaan itseensä liittyvät ominaisuudet. Opettajien näkemykset digitaalisen median kautta oppimisesta liittyvät ensisijaisesti koulukontekstiin. Informaalin oppimisen näkökulma sekä digitaalisen median sosiaalinen ulottuvuus jäävät puuttumaan lähes kokonaan. Opettajat eivät välttämättä tunnista digitaalisessa mediassa vapaa-ajalla tapahtuvaa oppimista eivätkä ymmärrä sitä, millainen merkitys digitaalisella medialla on nykylasten ja -nuorten sosiaalisessa kulttuurissa. Koska opettajan oman asenteen käsitetään vaikuttavan merkittävästi digitaalisen median käyttöön opetuksessa, voi se johtaa digitaalisen median käyttämättömyyteen ja sitä kautta oppilaiden epätasa-arvoiseen asemaan koulujen sisällä ja niiden välillä.fi
dc.format.extent107
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherdigitaalinen media
dc.title”Se on niinku hyvä renki, mutta huono isäntä” : luokanopettajien näkemyksiä digitaalisesta mediasta opetuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202009035735
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoinformaali oppiminen
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysomediakasvatus
dc.subject.ysoopetuskäyttö
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.subject.ysouusmedia
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysomedialukutaito
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record