Show simple item record

dc.contributor.advisorSiljamäki, Mariana
dc.contributor.advisorHirvensalo, Mirja
dc.contributor.authorKinnunen, Janne
dc.date.accessioned2020-09-02T06:29:15Z
dc.date.available2020-09-02T06:29:15Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71601
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää opettajaopiskelijoiden näkemyksiä ja kokemuksia perusopetuksen ja lukion liikunnanopetuksen oppilasarvioinnista. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin, mitä opiskelijat toivoisivat opettajankoulutuksen opintojen sisältävän arvioinnista. Myös iän, sukupuolen, opintojen pääaineen ja aikaisemman työkokemuksen yhteyttä opiskelijoiden vastauksiin tarkasteltiin. Tutkielma tehtiin yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman “Liikuntaa ja terveystietoa opettavien opettajien arviointiosaamisen kehittäminen” -hankkeen kanssa. Tutkimuksen aineisto oli kerätty tutkimushankkeen puolesta. Aineisto koostui 429 opettajaopiskelijan vastauksesta, joita analysoin sekä määrällisesti että laadullisesti. Kyselyn strukturoitujen kysymysten analysoinnissa hyödynsin deskriptiivisiä menetelmiä, t-testiä ja varianssianalyysiä (ANOVA). Kyselyn avointa kysymystä analysoin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Opettajaopiskelijat kokivat tavoitteen “työskentely ja yrittäminen” olevan tärkein tavoite ja samalla tärkein arviointikriteeri yläkoulun liikunnanopetuksen arvioinnissa. Liikunnan arvosanan muodostumiseen sai vastaajien mukaan vaikuttaa eniten aktiivinen työskentely. Suurin osa opettajaopiskelijoista koki, että arviointia yleensä on käsitelty jonkin verran opettajaopintojen aikana. Enemmistö vastaajista oli kuitenkin sitä mieltä, että liikunnan arvioinnin kriteerejä on käsitelty hyvin opettajaopintojen aikana. Itse- ja vertaisarviointi ovat opettajaopiskelijoiden mukaan tulleet arviointimenetelmistä tutuimmiksi. Opettajaopiskelijoiden yleisimmät opettajankoulutukseen kohdistuvat, arviointiin liittyvät toiveet liittyivät käytännönläheisyyteen ja arvioinnin harjoitteluun. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että arviointia tulisi opinnoissa käsitellä useammin ja perusteellisemmin. Opettajaopiskelijoille tulisi etenkin antaa enemmän mahdollisuuksia kokeilla käytännön arviointityötä. Jokaisen opettajaopiskelijan tulisi työelämään siirtyessä tuntea omat arviointivalmiutensa vähintään riittäviksi.fi
dc.description.abstractThe aim of this study was to investigate the teacher students’ views and experiences on student assessment in physical education (PE). The study also examines the teacher students’ wishes regarding assessment related teaching in the teacher programs. This study was done in cooperation with the research project “Developing evaluation skills of physical education and health education teachers”. The research project was funded by the Ministry of Education and Culture. The data of this study was collected by the research group. The data consisted of answers from 429 teacher students, which were analyzed using both quantitative and qualitative methods. Data from the structured questions was analyzed using descriptive methods, Students’ t-test and analysis of variance (ANOVA). The open question was analyzed via content analysis. “Working and trying” was seen by the teacher students as the most important goal in middle school PE. According to the teacher students, active working during the classes was the most influential contributor, when grading pupils in PE. Most of the students felt that assessment has been treated only to some extent during the teacher programs. Still, a majority felt that the assessment criteria in PE has been covered well during their studies. The assessment methods that were reported as most familiar were self- and partner evaluation. The most common wishes towards assessment teaching in the teacher programs were connected to a need of practicality and further practice. Based on the results of the study, it can be stated that assessment should be dealt more often and more thoroughly during the studies. Teacher students should in particular be given more opportunities to try out practical assessment work. Every teacher student should feel that his or her own assessment skills are at least sufficient when entering working life.en
dc.format.extent65
dc.language.isofi
dc.subject.otherliikunnanopetus
dc.subject.otheropettajaopiskelijat
dc.titleOpettajaksi opiskelevien näkemyksiä ja kokemuksia liikunnan oppilasarvioinnista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202009025724
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysooppilasarviointi
dc.subject.ysoarviointi
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysokoululiikunta


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record