Show simple item record

dc.contributor.advisorHalttunen, Veikko
dc.contributor.authorMartiala, Anne
dc.date.accessioned2020-08-11T05:58:00Z
dc.date.available2020-08-11T05:58:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71382
dc.description.abstractTämä kandidaatintutkielma esittää käsitehistoriallisen kuvan hiljaisen tietämyksen olemuksesta sekä katsauksen hiljaisen tietämyksen hallinnan rooliin organisaatioiden toiminnassa pitkällä aikajänteellä. Tietämys määritellään osana teknologian ja toimintamallien muutoksessa muovautuvaa tietohierarkiaa. Tietohierarkiaan nojaten tietämystä tarkastellaan sekä yksilöllisenä että organisatorisena korkean tason tietona, johon yhdistyy kokemus, asiayhteys, tulkinta ja merkitys, sekä kyky soveltaa kyseistä tietoa päätöksentekoon ja toimenpiteisiin. Numeroin, kirjoituksin ja kuvin ilmaistusta julkilausutusta tietämyksestä poiketen hiljainen tietämys luonnehditaan aisteihin, kokemuksiin ja intuitioon sidotuksi. Tutkielma tehtiin kirjallisuuskatsauksena, jonka aineistona käytettiin hiljaiseen tietämykseen liittyviä tieteellisiä artikkeleita, konferenssijulkaisuja ja kirjoja tietojenkäsittelytieteiden sekä yrityshallinnon ja johtamisen piirissä. Systemaattisen julkaisumäärien ja yleisimpien teemojen kartoittamisen pohjalta osoitetaan hiljaisen tietämyksen hallinnan kiinnostavuuden ja näkökulmien kehitys 1990-luvulta nykyhetkeen. Lähdeaineiston sisältöanalyysin tuloksena hiljaisen tietämyksen käsitteen katsotaan kiinnittyvän yhä vahvasti vuosikymmenien takaiseen tietoteoriaan. Teknologiakehitys ja sen myötä tiedon eksponentiaalisesti kasvava lisääntyminen ovat kuitenkin luoneet tarpeen mallintaa tietämyksen kontekstia uudenlaisten mekanismien avulla, jotta sen strateginen hyödyntäminen voidaan mahdollistaa. Hiljaisen tietämyksen hallinnan keskiöön ovat nousseet yksilötason tietämyksen tallentamisen ja muuntamisen jälkeen ryhmätason tietämyksen kollaboratiivinen luominen sekä organisaatioille lisäarvoa tavoitteleviin käytännön sovelluksiin panostaminen useilla toimialoilla.fi
dc.description.abstractThis bachelor's thesis presents a conceptual historical picture of the essence of tacit knowledge as well as an overview of the role of tacit knowledge management in the activities of organizations in the long run. Knowledge is defined as part of a hierarchy that is shaped by changes in technology and operating models. Based on the hierarchy, knowledge is viewed as both individual and organizational high-level information, combining experience, context, interpretation and significance, and the ability to apply that information to decision-making and action. Unlike explicit knowledge expressed in numbers, writings, and images, tacit knowledge is characterized as bound to the senses, experiences, and intuition. The dissertation was carried out as a literature review using scientific articles, conference proceedings and books related to tacit knowledge in the subject areas of computer science and business administration and management. On the basis of a systematic mapping of the number of publications and the most common themes, the development of the interest on and perspectives of tacit knowledge management is presented from the 1990s to the present. As a result of the content analysis of the source material, the concept of tacit knowledge is still considered to be strongly attached to information theory published decades ago. However, technological developments, and with it the exponentially growing increase of knowledge, have created the need to model the context of knowledge through new types of mechanisms in order to enable its strategic utilization. After efforts on storage and transformation of individual-level knowledge, the collaborative creation of group-level tacit knowledge and investments on value-added practical applications have become the focus of tacit knowledge management for organizations in several industries.en
dc.format.extent34
dc.language.isofi
dc.subject.otherhiljainen tietämys
dc.subject.otherorganisatorinen tietämys
dc.subject.othertietämyksen luominen
dc.titleHiljaisen tietämyksen hallinta : historiallinen näkökulma
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202008115524
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysotietämys
dc.subject.ysotietämyksenhallinta
dc.subject.ysohiljainen tieto


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record