Show simple item record

dc.contributor.advisorVirtanen, Aila
dc.contributor.authorKorko, Helena
dc.date.accessioned2020-06-30T05:25:08Z
dc.date.available2020-06-30T05:25:08Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70983
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, millaisia odotuksia tilintarkastusasiakkailla on tilintarkastusta kohtaan. Tarkoituksena on myös selvittää, miten tilintarkastajat kokevat odotuskuilun omassa työssään ja onko odotuskuilua tarpeen tai mahdollista kaventaa. Tutkielman teoriaosassa tarkastellaan tilintarkastusta ja tilintarkastuksen odotuskuilua käsitteinä. Teoriaosassa perehdytään myös aikaisempiin tutkimuksiin, joihin palataan tutkielman loppuosan tuloksissa ja johtopäätelmissä. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin puolistrukturoituja teemahaastatteluita. Tutkimuksessa haastateltiin kolmea Big Four -tilintarkastusyhteisössä toimivaa KHT-tilintarkastajaa, joilla on kokemusta pk-yritysten tilintarkastuksesta sekä kolmea pk-yrityksen talous- tai toimitusjohtajaa, joilla on kokemusta yhteistyöstä tilintarkastajien kanssa. Analyysimenetelmänä käytettiin teorialähtöistä sisällönanalyysiä. Tutkimustulokset osoittivat, että tilintarkastajat kokivat heidän työhönsä kohdistuvan liiallisia odotuksia. He myös kokivat, että odotuskuilu vaikuttaa jossain määrin heidän työhönsä ja työskentelytapoihinsa. Sekä tilintarkastajat että tilintarkastusasiakkaat kokivat tärkeäksi sen, että odotuskuiluun tulisi kiinnittää huomiota ja sitä tulisi pyrkiä aktiivisesti kaventamaan, vaikkakaan sitä ei koettu täysin mahdolliseksi poistaa kokonaan. Odotuskuilun kaventamisen yhtenä keinona nähtiin muun muassa olevan kommunikaation ja viestinnän kehittäminen yhä avoimemmaksi, suoremmaksi ja selkeämmäksi. Myös tilintarkastajien henkilökohtaiset asiakasmäärät koettiin tärkeäksi pitää riittävän matalina, jotta aikaa jäisi myös asiakkaiden henkilökohtaiseen tapaamiseen ja kasvotusten käytäviin palaute- tai kehityskeskusteluihin.fi
dc.format.extent50
dc.language.isofi
dc.subject.otherodotuskuilu
dc.titleTilintarkastuksen odotuskuilu asiakkaan näkökulmasta ja sen vaikutukset tilintarkastajan työhön
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006305167
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLaskentatoimifi
dc.contributor.oppiaineAccountingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20421
dc.subject.ysotilintarkastus
dc.subject.ysotilintarkastajat
dc.subject.ysoasiakkaat
dc.subject.ysoodotukset
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record