Show simple item record

dc.contributor.advisorKarjaluoto, Heikki
dc.contributor.advisorValentini, Chiara
dc.contributor.authorPuomisto, Tommi
dc.date.accessioned2020-06-24T06:29:21Z
dc.date.available2020-06-24T06:29:21Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70366
dc.description.abstractTämän pro gradu -työn tavoite on lisätä ymmärrystä maksullisen Facebook- ja Instagram- mainonnan roolista henkilökohtaisen poliittisen brändin rakentamisessa brändin omistajan ja sisäisten sidosryhmien näkökulmasta ja täten tukee tutkimusta brändäämisen sisäisestä näkökulmasta. Tämä työ on monimenetelmätutkimus, joka suoritettiin tapaustutkimuksen muodossa. Keskiössä on yksittäinen vaalikampanja kevään 2019 Suomen eduskuntavaaleissa. Kvalitatiivinen primääridata kerättiin teemahaastatteluiden muodossa, jotka sitten käsiteltiin temaattisen analyysin kautta. Tuloksia verrattiin tämän jälkeen vaalikampanjan sosiaalisen median sekundäärisen kvantitatiivisen mainontadatan kanssa. Sekä orgaaninen sisältö että maksettu mainonta Facebookissa ja Instagramissa nähtiin tärkeänä ja kasvavana osana henkilökohtaisen poliittisen brändin rakentamista, mutta ennen kaikkea osana laajempaa kokonaisuutta perinteisen median kanssa. Sosiaalisen median mainonnan ja erityisesti videomainonnan tulokset tukevat digimainonnan tärkeyttä. Tutkimus tukee useita aikaisempia kirjallisia löydöksiä: Sosiaalinen media nähdään hyvänä alustana henkilökohtaiseen jatkuvaan henkilökohtaiseen brändäämiseen, tukien ”jatkuvan kampanjan” teoriaa. Suhteiden luominen äänestäjien kanssa nähdään tärkeänä sekä se, että sosiaalisen median mainonta on tänä päivänä tärkeä osa poliittista kampanjastrategiaa. Suomalaisen politiikan kenttä on hyvin ”amerikkalaistunut”, jossa poliittinen markkinointi on pääosin markkinasuuntautunutta. Yleisön käyttäytyminen ja valmius henkilökohtaisen tiedon antamiseen markkinoijien käyttöön tulee suuresti vaikuttamaan siihen, miten sosiaalisen median poliittinen markkinointi Suomessa kehittyy tästä eteenpäin. Päättävässä asemassa olevien tulisi vakavasti harkita sekä Facebookin että Instagramin käyttöä poliittiseen brändäämiseen, sillä ne tarjoavat kustannustehokkaita tapoja tavoittaa kohdeyleisöjä ja interaktiivisuus mahdollistaa henkilökohtaisten suhteiden luomisen yksittäisen poliitikon ja äänestäjien välillä.fi
dc.description.abstractThe how and where of political marketing and branding has changed significantly in the past decade. Social networking sites are increasingly used by actors like political parties to brand themselves and interact digitally with voters in real-time. While political branding has been researched extensively from the external perspective of the audience, the internal perspective, “brand identity”, and especially that of individual politicians has remained under-researched, thus presenting a potential research gap. The goal of this thesis is to increase the understanding of the role of Facebook and Instagram advertising in building a personal political brand from the internal perspective of the brand owner and internal stakeholders, therefore addressing the call for further research on the internal perspective of branding. This study is a mixed methods research and was carried out as a single case study. The case was an election campaign of a single political candidate in the Finnish parliamentary elections of 2019. Qualitative data was collected through semi-structured interviews, which were processed through the thematic analysis approach. Quantitative secondary performance data of the campaign’s social media advertising was then analyzed and compared with the findings of the qualitative thematic analysis. Both organic content and paid advertising on Facebook and Instagram are seen as an important and growing aspect of the personal political brand building process yet still interdependent with the use of traditional media. The importance of social media advertising is further supported by the advertising performance data, which shows that social media advertising, especially video, was effective during the case campaign. The theoretical contributions of the thesis reinforce findings of existing literature: Social media is seen as a good platform for continuous branding that is a natural continuation after elections, supporting the theory of “permanent campaign”. The findings also support the importance of creating relationships with the audience and the notion that social media advertising is an important part of political campaign strategy. The Finnish political landscape is already in many ways “Americanized”, where political marketing largely takes a market-oriented approach. The habits of the audience and their willingness to give away private information for the use of marketers may largely affect how Finnish political marketing on social media will develop from here. Managers should seriously consider both Facebook and Instagram for political brand building, as they offer cost-efficient ways to reach target audiences and the interactivity enables the creation of personal relationships between the individual politician and their voters.en
dc.format.extent87
dc.language.isoen
dc.subject.otherpolitical marketing
dc.subject.otherpersonal political branding
dc.subject.othersocial networking sites
dc.subject.othersocial media advertising
dc.titleBuilding a personal political brand using Facebook and Instagram advertising
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006244558
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMarkkinointifi
dc.contributor.oppiaineMarketingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20423
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.subject.ysoFacebook
dc.subject.ysodigitaalinen markkinointi
dc.subject.ysobrändäys
dc.subject.ysoverkkomainonta
dc.subject.ysomainonta
dc.subject.ysosocial media
dc.subject.ysoFacebook
dc.subject.ysodigital marketing
dc.subject.ysobranding
dc.subject.ysoonline advertising
dc.subject.ysoadvertising


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record