Show simple item record

dc.contributor.advisorHäkkinen, Päivi
dc.contributor.advisorVesisenaho, Mikko
dc.contributor.authorSepponen, Saara
dc.date.accessioned2020-06-22T11:06:14Z
dc.date.available2020-06-22T11:06:14Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70109
dc.description.abstractSähköiset oppimateriaalit ovat uusi aihe oppimateriaalitutkimuksen kentällä. Tutkimustiedolle on todella tarvetta, sillä sähköisten oppimateriaalien ominaisuuksista tarvitaan tietoa niiden kehittämistä varten. Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoitus on selvittää, miten sähköiset oppimateriaalit välittävät arvoja. Arvot on valittu Schwartzin (2012) arvoteoriasta ja aineisto on analysoitu teorialähtöisellä sisällönanalyysillä. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin sopivina valitsin Schwartzin arvoista itseohjautuvuuden, universalismin ja hyväntahtoisuuden, joiden ilmenemistä tutkin sähköisissä oppimateriaaleissa nimeltään Kierroksia! ja Kopiraittilan koulu. Kaikki kolme arvoa välittyivät monipuolisesti molemmissa materiaaleissa. Kopiraittilan koulussa välittyi eniten itseohjautuvuus ja Kierroksia!:ssa universalismi. Molempien materiaalien tekstiosiot välittivät eniten arvoja, lukuun ottamatta Kierroksia! -materiaalin itseohjautuvuutta, jota ilmeni eniten videomateriaalin kautta. Schwartzin malliin kuuluu käsitteitä, jotka kuvailevat mallin arvoja. Hyväntahtoisuuden arvo ilmeni eniten avoimuuden ja vastuullisuuden käsitteiden kautta, universalismia taas kuvasivat luonnon ja taiteen kauneus, yhteys luontoon, ympäristön suojeleminen, viisaus sekä laajakatseisuus. Itseohjautuvuutta ilmensivät luovuus ja omien tavoitteiden valitseminen. Molemmat sähköiset oppimateriaalit välittivät näiden arvojen osalta perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arvopohjassa määriteltyä arvomaailmaa. Arvojen voi havaita painottuvan sen mukaan, millaiseen opetettavaan asiaan materiaali on alun perin tehty.fi
dc.format.extent64
dc.language.isofi
dc.subject.othersähköinen oppimateriaali
dc.subject.otherSchwartzin arvoteoria
dc.titleSähköiset oppimateriaalit arvojen välittäjinä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006224303
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.subject.ysoarvot
dc.subject.ysooppimateriaali


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record