Show simple item record

dc.contributor.editorSjögren, Tuulikki
dc.contributor.editorVuoskoski, Pirjo
dc.date.accessioned2020-06-22T09:09:14Z
dc.date.available2020-06-22T09:09:14Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-951-39-8209-6fi
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70092
dc.description.abstractTämä Terveystieteiden opettajan andragoginen käsikirja on syntynyt lukuvuoden 2019-20 Jyväskylän yliopiston terveystieteiden opettajankoulutuksen opiskelijoiden ”Opettajuuden ja ohjaajuuden tutkimukselliset tulkinnat” -opintokokonaisuuden töistä. Tänä vuonna merkityksillesi teemoiksi tulivat Terveys- ja kuntoutusalan opettajien teknologiaosaaminen (Teema 1), Opiskelijan reflektiotaidon kehittyminen (Teema 2) ja Pedagogisten/andragogisten opintokokonaisuuksien kehittäminen (Teema 3). Opettajan teknologinen osaaminen on yhä ajankohtaisempaa. 2019-20 vuosikurssin opettajaopiskelijat jäävät historiaan, sillä osa kevään opetuksesta toteutettiin COVID-19 pandemian vuoksi etäopetuksena teknologiaa hyödyntäen. Teknologiaosaaminen haastaakin opettajien ja opiskelijoiden osaamista myös tulevaisuudessa. Tähän ajankohtaiseen aiheeseen perehdytään sekä opettajan että opiskelijan työvälineenä luvussa yksi. Reflektiotaidot ovat keskeinen osa asiantuntijuutta ja ammatillista kasvua sosiaali-, terveys- ja kuntoutusaloilla. Korkeakoulujen yhtenä keskeisenä tavoitteena on tuottaa reflektiivisiä asiantuntijoita eli kehittää ja syventää opiskelijoiden reflektiotaitoja opintojen edetessä kohti kriittistä asiantuntijuutta ja reflektiota. Tähän tärkeään aiheeseen perehdytään luvussa kaksi fysioterapeuttiopiskelijoiden, mutta myös terveystieteiden opettajaopiskelijoiden oman kehittymisen kautta. Opettajan näyttöön perustuvaa osaamista voidaan kuvata opettajan osaamiseksi, jonka avulla hän voi jatkuvasti seurata, tuottaa, käyttää ja arvioida tutkimusnäyttöön perustuvaa tietoa itsensä, oman alansa ja yhteistyöverkostojen osaamisen tai toiminnan kehittämiseksi. Tähän näyttöön perustuvaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan perehdytään erilaisten opintokokonaisuuksien ja opetuksen kehittämisen teemojen avulla luvussa kolme. Terveystieteiden opettajat toimivat laajasti erilaisissa ympäristöissä ja koulutuksen eri asteilla. Toivomme, että andragoginen teoreettinen osaaminen yhdessä oman alan ydinosaamisen kanssa edesauttavat teitä vastavalmistuneet terveystieteiden opettajat työurallanne.fi
dc.language.isofin
dc.titleTerveystieteiden opettajan andragoginen käsikirja 2020fi
dc.typebook
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-8209-6
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.subject.ysoopettajatfi
dc.subject.ysoterveystieteetfi
dc.subject.ysoandragogiikkafi
dc.subject.ysopedagogiikkafi
dc.subject.ysoosaaminenfi
dc.subject.ysoopetusfi
dc.subject.ysoopiskelijatfi
dc.subject.ysoreflektiofi
dc.subject.ysooppiminenfi
dc.subject.ysovuorovaikutusfi
dc.subject.ysoopettajankoulutusfi
dc.subject.ysoammattikorkeakoulutfi
dc.subject.ysokorkeakouluopetusfi
dc.subject.ysoopetustaitofi
dc.subject.ysoverkkopedagogiikkafi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record