Show simple item record

dc.contributor.advisorKepler-Uotinen, Kaili
dc.contributor.authorKiljunen, Iida
dc.date.accessioned2020-06-17T04:05:09Z
dc.date.available2020-06-17T04:05:09Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69992
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää liikuntaa peruskoulussa opettavien luokanopettajien sekä liikunnan aineenopettajien näkemyksiä motivaation ja motivaatioilmaston merkityksestä liikuntatunneilla. Tavoitteena on myös tarkastella luokanopettajien sekä liikunnan aineenopettajien näkemyksiä motivaatioilmastoon vaikuttavista tekijöistä peruskoulun liikuntatunneilla. Tutkimus on laadullinen tutkimus ja aineisto siihen on kerätty teemahaastatteluilla. Haastattelut toteutettiin kevään 2020 aikana. Tutkimusta varten haastateltiin viittä luokanopettajaa sekä kolme liikunnan aineenopettajaa. Tutkimusaineiston analyysissä käytettiin sekä aineistolähtöistä laadullista sisällönanalyysia että teorialähtöistä laadullista sisällönanalyysia. Tutkimustulosten mukaan opettajat pitävät motivaatiota sekä liikuntatuntien motivaatioilmastoa tärkeinä oppilaiden osallistumiselle sekä oppimiselle. Tulosten mukaan liikuntatuntien sosiaalisella ilmapiirillä on vaikutusta oppilaiden motivaatioon, motivaatioilmastoon sekä opettajien tekemiin pedagogisiin ratkaisuihin motivaatioilmastossa. Opettajat käyttivät opetuksessaan paljon Epsteinin (1989) Target- mallin mukaisia elementtejä edistääkseen tehtäväsuuntautunutta motivaatioilmastoa. Opettajilta nousi esille myös näkökulmia siitä, mitkä asiat haastavat motivaatiota tai motivaatioilmaston rakentamista. Tutkimustulosten perusteella voidaan päätellä, että motivaatio sekä liikuntatuntien motivaatioilmasto ovat tärkeitä ja niiden edistämiseen. Tutkimus vahvistaa myös jo aiempaa näkemystä siitä, että tehtäväsuuntautuneen motivaatioilmaston luominen tukee oppilaiden motivaatiota sekä viihtymistä liikuntatunneilla.fi
dc.format.extent83
dc.language.isofi
dc.subject.otherliikunnanopetus
dc.subject.otherTarget- malli
dc.titleMotivaatio ja motivaatioilmasto liikuntatunneilla : luokanopettajien ja liikunnan aineenopettajien näkemyksiä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006174225
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysomotivaatioilmasto
dc.subject.ysoliikuntakasvatus
dc.subject.ysoopettajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record