Show simple item record

dc.contributor.advisorLeskinen, Markku
dc.contributor.authorLaiti, Aliisa
dc.contributor.authorJärvinen, Viivi
dc.date.accessioned2020-06-16T09:37:55Z
dc.date.available2020-06-16T09:37:55Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69968
dc.description.abstractMatematiikan sanallinen tehtävä on tehtävätyyppi, jonka ratkaisu vaatii numeeristen taitojen lisäksi kielellisiä ja kognitiivisia valmiuksia. Nopea sarjallinen nimeäminen (RAN, Rapid Automatized Naming) tarkoittaa kykyä nimetä erilaisia ärsykkeitä mahdollisimman nopeasti. Työmuistilla viitataan systeemiin, jonka avulla voidaan pitää asioita mielessä samalla, kun tehdään jotain kompleksia tehtävää. Nopea nimeäminen ja työmuisti ovat molemmat tekijöitä, jotka ennustavat aritmetiikan ja lukemisen taitojen kehittymistä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 1.–3. -luokkalaisten oppilaiden nopean nimeämisen taitoja ja työmuistia sekä näiden yhteyttä sanallisissa tehtävissä suoriutumiseen. Tutkimuksessa selvitettiin, ennustavatko 1. luokan nopean nimeämisen taidot sanallisissa tehtävissä suoriutumista 2. ja 3. luokalla, kun työmuisti on kontrolloitu sekä, onko yhteydessä eroa tyttöjen ja poikien välillä. Tutkimuksen aineisto oli osa Jyväskylän yliopiston Lasten luku- ja laskutaidon sujuvuus -hanketta (FLARE), johon osallistui yhteensä 200 oppilasta, joista tyttöjä oli 98 ja poikia 93. Aineisto analysoitiin käyttäen hierarkkista regressioanalyysiä. Tulosten perusteella nopealla nimeämisellä oli tilastollisesti merkitsevä yhteys sanallisiin tehtäviin molemmilla luokilla, mutta sen selitysaste jäi matalaksi. Sen sijaan työmuistilla oli suurin osuus mallissa sanallisten tehtävien selittäjänä. RAN selitti tilastollisesti merkitsevästi vain poikien suoriutumista toisella luokalla, jolloin RANin yhteys oli pojilla pysyvämpi kuin tytöillä. Tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että nopean nimeämisen merkitys sanallisissa tehtävissä heikkenee kehityksen myötä. Työmuistilla vaikuttaisi olevan pysyvämpi yhteys sanallisiin tehtäviin kuin nopealla nimeämisellä.fi
dc.format.extent73
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othersanalliset tehtävät
dc.subject.othernopea sarjallinen nimeäminen
dc.titleEnsimmäisellä luokalla mitatun nopean sarjallisen nimeämisen yhteys matematiikan sanallisiin tehtäviin toisella ja kolmannella luokalla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006164201
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoalkuopetus
dc.subject.ysomatematiikka
dc.subject.ysotyömuisti
dc.subject.ysomatemaattiset taidot
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record