Show simple item record

dc.contributor.advisorHöylä, Helena
dc.contributor.authorKuitunen, Minttumaari
dc.date.accessioned2020-06-16T09:21:00Z
dc.date.available2020-06-16T09:21:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69966
dc.description.abstractEnglannin kielellä on Suomessa merkittävä asema yhtenä käytetyimmistä vieraista kielistä ja sitä voisikin siis epävirallisesti kutsua kolmanneksi viralliseksi kieleksi. Lisäksi englanti on vahvasti esillä koulutusjärjestelmässä jo ala-asteella. Vuonna 2018 valtioneuvosto päätti A1-kielten varhennetun opetuksen aloittamisesta. Käytännössä muutoksen takia vuoden 2019 syksyllä koulunsa aloittaneet oppilaat aloittivat A1-kielen opiskelun ensimmäisen luokan kevätlukukaudelta lähtien. Varhennetun kieltenopetuksen päätöksessä opetuksen järjestäjille annettiin mahdollisuus päättää hyödyntävätkö he varhennetun A1-kielen opetuksessa luokan- vai aineenopettajia. Koska englanti on Suomessa yksi eniten tarjotuista ja opiskelluista A1-kielistä, on hyvin mahdollista, että luokanopettajat tulevat jatkossa opettamaan englantia esi- ja alkuopetuksessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää millaisissa tilanteissa luokanopettajat tarvitsevat englantia työelämässään ja valmistaako nykyinen luokanopettajakoulutus tulevia luokanopettajia työelämään englannin kielen suhteen. Tutkimus suoritettiin laadullisena tutkimuksena hyödyntäen puolistrukturoituja teemahaastatteluja ja sisällönanalyysiä. Tutkimuksessa haastateltiin luokanopettajaopiskelijoita ja valmistuneita luokanopettajia. Ryhmien vastauksia verrattiin keskenään, jotta saatiin selville, millainen käsitys luokanopettajaopiskelijoilla on englannin kielen käytöstä työelämässä ja kuinka nämä käsitykset vastaavat todellisuutta. Tulokset osoittavat luokanopettajaopiskelijoiden olevan suhteellisen tietämättömiä englannin kielen tarpeellisuudesta luokanopettajan työssä. Opettajaopiskelijoiden käsitykset tiivistyivät englannin käyttämiseen ulkomaisten vierailijoiden sekä muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvien vanhempien ja oppilaiden kanssa. Verrattuna valmistuneiden luokanopettajien kokemuksiin, opiskelijoiden lista jäi lyhyeksi. Molemmat kohderyhmät toivat esille toiveensa englannin vahvemmasta sisällyttämisestä luokanopettajaopintoihin. Tulosten pohjalta luokanopettajakoulutus kaipaa englannin kokonaisvaltaisempaa integroimista osaksi luokanopettajaopintoja. On kuitenkin muistettava, että tämän tutkimuksen pohjalta ei voida vetää yleistettyjä johtopäätöksiä ja aiheesta tarvitaan enemmän tutkimusta varsinaisten muutosten oikeuttamiseksi.fi
dc.format.extent44
dc.language.isoen
dc.subject.otherclassroom teacher training
dc.subject.otherEnglish teaching
dc.subject.othertransferable skills
dc.title“I don’t have any idea of what I should know in working life” : the role of English in the profession of a classroom teacher and how teacher training prepares students for working life
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006164199
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysokieltenopetus
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysokieltenopettajat
dc.subject.ysolanguage teaching
dc.subject.ysoEnglish language
dc.subject.ysoteacher training
dc.subject.ysoworking life
dc.subject.ysostudents
dc.subject.ysolanguage teachers


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record