Show simple item record

dc.contributor.advisorMård-Miettinen, Karita
dc.contributor.authorSavo, Karoliina
dc.date.accessioned2020-06-16T09:04:35Z
dc.date.available2020-06-16T09:04:35Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69965
dc.description.abstractHuoli suomalaisten kielitaidon yksipuolistumisesta sai Suomessa syksyllä 2019 aikaan tarpeen uudistaa vieraiden kielten opetusta peruskouluissa. Tätä varten kyseisenä ajankohtana laadittiin dokumentti, Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset, koskien 1. ja 2. luokilla tapahtuvaa A1-kielen opetusta, jossa on avattu varhennettua ensimmäisen vieraan kielen opetusta koskevat periaatteet ja tavoitteet kansallisella tasolla sekä selvennetty opetuksen luonnetta. Koska 1. ja 2. luokilla annettava opetus toimii perusopetusuunnitelman mukaan missä tahansa aineessa siirtymäkautena esiopetuksesta kouluopetukseen, sitä luonnehditaan opetussuunnitelman perusteissa muun muassa toiminnalliseksi ja leikilliseksi. Perusopetussuunnitelmassa mainitaan, että opetuksessa voidaan käyttää esimerkiksi draaman keinoja, pelejä ja lauluja, mikä on keskeinen osa toiminnallista oppimista (action-based learning). Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa sitä, miten ensimmäisellä luokalla tapahtuvaa englanninopetusta toteutetaan toiminnallisuuden saavuttamiseksi, millaisia toiminnallisia tehtäviä ja materiaaleja tunneilla käytetään ja miten nämä sekä opettajan toiminta tukevat oppilaiden toimijuutta kielenoppijana. Aineisto kerättiin havainnoimalla ensimmäisellä luokalla tapahtuvaa varhennetun englannin opetusta viiden eri opettajan oppitunneilla välillä lokakuu 2019 – helmikuu 2020. Tutkimusten tulosten perusteella voidaan todeta, että opetus mukailee uusien linjausten mukaista toimintaa luokissa, ja että oppilaille on näin ollen tarjolla erilaisia, toiminnallisia ja kommunikatiivisia aktiviteetteja, kuten tehtäväratoja ja värien löytämistä luokasta, jotka kannustavat kielenkäyttöön ja harjoitteluun heti opintojen alusta alkaen. Tuloksia voidaan käyttää esimerkiksi antamaan yleiskuvaa varhennetun englannin opetuksen piirteistä Suomessa, ja tutkielmaa voidaan hyödyntää jatkossa lähtökohtana muihin aiheeseen liittyviin tutkimuksiin.fi
dc.format.extent98
dc.language.isoen
dc.subject.otherEarly Language Learning
dc.subject.otherEnglish as a Foreign Language
dc.subject.otheraction-based learning
dc.subject.otheragency
dc.titleAction-based Learning Supporting Student Agency : Perspectives from Early EFL Classrooms
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006164198
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysokieltenopetus
dc.subject.ysoteaching and instruction
dc.subject.ysoEnglish language
dc.subject.ysolanguage teaching


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record