Show simple item record

dc.contributor.advisorSeppänen, Ville
dc.contributor.authorKinnunen, Rosa
dc.date.accessioned2020-06-15T09:43:31Z
dc.date.available2020-06-15T09:43:31Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69944
dc.description.abstractERP- eli toiminnanohjausjärjestelmät ovat nykypäivänä osana organisaatioiden arkea. Järjestelmien avulla organisaatiot hallitsevat, suunnittelevat ja seuraavat omia liiketoimintaprosessejaan. ERP-järjestelmien hankinnan ja implementoinnin syinä ovat yleensä tehokkuuden nousun sekä harmonisoinnin tavoittelu. Suuresta tutkimusmäärästä riippumatta, suuri osa ERP-projekteista epäonnistuu ainakin osittain. Epäonnistumisen syitä on monia, mutta suurin osa tutkijoista on todennut muutosjohtamisen olevan yksi kriittinen tekijä ERP- projektien onnistumisessa. Lisäksi organisaation yksilölliset tekijät ja niiden huomiointi on nostettu tekijäksi, joka vaikuttaa ERP-järjestelmän implementoinnin onnistumiseen. Tämä tutkimus sisältää teoriaosuuden sekä empiirisen tutkimuksen osuuden. Empiirinen tutkimus suoritettiin teemahaastatteluina kohdeorganisaatiossa. Tutkimuksen tarkoituksena oli havainnoida mitkä organisaation sisäiset tekijät vaikuttavat ERP-projektiin ja sen suunnitteluun. Lisäksi haluttiin selvittää kuinka muutosjohtamisella ja sen keinoilla pystytään vaikut- tamaan itse projektin edistymiseen, mutta myös vaikuttamaan muihin organisaation sisäisiin tekijöihin. Tutkimustulokset osoittavat, että muutosjohtaminen on yksi tärkeimmistä ja kriittisimmistä organisaation sisäisistä tekijöistä, joka vaikuttaa ERP-projektin valmisteluun ja sen etenemiseen. Erilaisilla muutosjoh- tamisen keinoilla pystyttiin myös vähentämään muiden organisaation sisäisten tekijöiden aiheuttamia rajoituksia ja täten myös edistämään projektin onnistu- mismahdollisuuksia.fi
dc.format.extent57
dc.language.isofi
dc.subject.otherERP
dc.titleOrganisaation sisäisten tekijöiden vaikutus ERP-järjestelmän vaihtoprojektiin valmistautumiseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006154187
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysotoiminnanohjausjärjestelmät
dc.subject.ysoorganisaatiot
dc.subject.ysomuutosjohtaminen
dc.subject.ysojärjestelmät
dc.subject.ysoprojektinhallinta


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record