Show simple item record

dc.contributor.advisorSivunen, Anu
dc.contributor.authorSuortti, Camilla
dc.date.accessioned2020-06-15T08:43:49Z
dc.date.available2020-06-15T08:43:49Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69938
dc.description.abstractTämän maisterintutkielman tavoitteena oli kuvata ja ymmärtää viestintäteknologian hallintaa sekä viestintäteknologian hallinnan jännitteitä ja paradokseja työn ja muun elämän rajankäynnissä media- alalla. Viestintäteknologian hallinnalla tarkoitettiin viestintäteknologian käyttötapoja tai käytön rajoittamista ja rajankäynnillä puolestaan vuorovaikutuksessa rakentuvia ja ilmeneviä ajallisia, fyysisiä tai psykologisia rajoja työn ja muun elämän välillä. Tutkielman aineisto koostui kahdeksasta puolistrukturoidusta teemahaastattelusta, jotka teemoiteltiin ja luokiteltiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Haastateltavat olivat erään suomalaisen mediakonsernin työntekijöitä yhteensä neljästä eri toimipisteestä. Media-alan ammattilaiset loivat ja häivyttivät työn ja muun elämän rajoja sekä sovittivat työtä ja muuta elämää strategisesti yhteen hallitsemalla viestintäteknologiaa. Rajojen luominen työn ja muun elämän välille tarkoitti työajan määrittelyä viestintäteknologian käytön mukaan sekä viestintäteknologian käytön rajoittamista tai valikoivaa käyttämistä muun elämän aikana. Työn ja muun elämän rajojen häivyttäminen puolestaan oli tavoitettavuutta työasioissa muun elämän aikana sekä tavoitettavuutta muun elämän kontakteille työajalla. Media-alan ammattilaiset sovittivat työtä ja muuta elämää strategisesti yhteen teknologiavälitteisen työskentelyn joustavan sijainnin ja ajankohdan avulla sekä puhumalla työstä muun elämän vuorovaikutussuhteissa teknologiavälitteisesti. Viestintäteknologian hallinnassa media-alan ammattilaisten työn ja muun elämän rajankäynnissä tunnistettiin kaksi jänniteparia ja kaksi paradoksia. Jänniteparit olivat viestintäteknologian käytön rajoittamisen ja valikoivan käytön jännite sekä teknologiavälitteisen ja fyysisen läsnäolon jännite. Viestintäteknologian hallinnan paradoksit taas olivat tavoitettavuuden odotusten ja vapaaehtoisen tavoitettavuuden paradoksi sekä työn ja muun elämän rajojen luomisen ja häivyttämisen paradoksi. Tämä tutkielma pyrkii lisäämään ymmärrystä viestintäteknologian hallinnasta ja siinä ilmenevästä jännitteisyydestä työn ja muun elämän rajankäynnissä media-alalla. Tuloksia voidaan hyödyntää toimivien viestintäteknologian hallinnan käytänteiden luomisessa digitalisoituneessa työelämässä, jossa viestintäteknologian hallinta kytkeytyy ammatillisten rajojen hallintaan ja sitä kautta myös työhyvinvointiin.fi
dc.format.extent80
dc.language.isofi
dc.subject.otherViestintäteknologian hallinta
dc.subject.otherRajankäynti
dc.titleViestintäteknologian hallinta työn ja muun elämän rajankäynnissä media-alalla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006154182
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineViestintäfi
dc.contributor.oppiaineCommunicationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3135
dc.subject.ysomedia-ala
dc.subject.ysoviestintätekniikka
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysotyö
dc.subject.ysoparadoksit
dc.subject.ysotavoitettavuus
dc.subject.ysohyvinvointi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record