Show simple item record

dc.contributor.advisorLappalainen, Raimo
dc.contributor.authorTiainen, Satu
dc.date.accessioned2020-06-15T08:38:05Z
dc.date.available2020-06-15T08:38:05Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69937
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tutkittiin hyväksymis- ja omistautumisterapiapohjaisen koulutuksen ja verkkointervention sopivuutta poliisiorganisaatioon. Tutkimukseen haettiin vapaaehtoisia osallistujia poliisien virkasähköpostin ja Facebookin suljetun ryhmän kautta. Osallistujat olivat Sisä-Suomen poliisilaitokselta, Jyväskylän alueelta ja Tampereelta 16 poliisia (naisia n = 8, miehiä n = 8). Koulutuksia pidettiin kolme sekä Jyväskylässä, että Tampereella. Tutkimuksen päämääränä oli pilottikokeilun avulla kartoittaa, kuinka poliisit suhtautuvat koulutukseen ja verkkointerventioon, sekä miten koulutus ja verkkointerventio vaikuttavatko osallistujien työhyvinvointiin. Työhyvinvointia mitattiin psykologista joustavuutta työelämässä mittaavalla WAAQ-kyselyllä, psykologista joustavuutta mittaavalla CompAct-kyselyllä, masennus-, ahdistus- ja stressioireita mitattiin DASS-kyselyllä. Mittausten muutosta ajassa tarkasteltiin riippuvien otosten t-testillä. Osallistujien kokemuksia kartoitettiin kymmenen kysymyksen loppukyselyllä. Tutkimuksessa havaittiin tilastollisesti merkitsevä muutos lähes kaikissa mittareissa. Koulutuksella ja verkkoohjelmalla saatiin lisättyä osallistujien psykologista joustavuutta, sekä vähennettyä heidän kokemiaan masennus-, ahdistus- ja stressioireita. Osallistujien kokemukset koulutuksesta ja verkkointerventiosta olivat positiivisia. Osallistujien vastausten perusteella voidaan sanoa heidän löytäneen hyväksymisja omistautumisterapian kuuden osa-alueen ydinasioita ja toteuttaneen niitä arjen tekojen kautta. Jatkotutkimusta tarvitaan, jotta tuloksia voitaisiin yleistää koskemaan koko poliisiorganisaatiota. Avainsanat: Hyväksymis- ja omistautumisterapia, poliisiorganisaatio, työhyvinvointi, stressifi
dc.description.abstractIn this study, the usefulness of acceptance and commitment therapy-based training and online intervention was studied in the police organization. Volunteer participants were 16 police officers from the Finnish Police Department, Jyväskylä and Tampere (women n = 8, men n = 8). The aim of the study was how training three session grouptraining and online intervention affect participants' well-being at work. Occupational well-being was measured by a WAAQ questionnaire measuring psychological flexibility in working life and a CompAct questionnaire measuring general psychological flexibility. Depression, anxiety and stress symptoms were measured by a DASS measuring general questionnaire. Changes during the training were examined by the paired sample ttest and effect sizes. The participants' experiences were described after the training. Training and online program increased the participants' psychological flexibility and reduced their depressive, anxiety and stress symptoms. The participants' experiences of training and online-intervention were positive. Further research is needed in order to generalize the results to the whole police organization. Keywords: acceptance and commitment therapy, police organization, occupational well-being, stressen
dc.format.extent52
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherpoliisiorganisaatio
dc.titleHyvinvointia ja stressinhallintaa edistävä koulutus ja verkkointerventio poliisiorganisaatiossa : pilottikokeilu Sisä-Suomen poliisilaitoksella
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006154181
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysopoliisit (ammatit)
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysostressi
dc.subject.ysohyväksymis- ja omistautumisterapia
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record