Show simple item record

dc.contributor.advisorValleala, Ulla-Maija
dc.contributor.advisorNaukkarinen, Aimo
dc.contributor.authorKorhonen, Laura
dc.contributor.authorNatunen, Kiira
dc.date.accessioned2020-06-15T07:31:23Z
dc.date.available2020-06-15T07:31:23Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69928
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaiset tekijät näyttäytyvät opettajan ja oppilaan välisisissä ristiriitatilanteissa noviisiopettajille merkityksellisinä rakentavia ristiriitoja tukevan toiminnan kannalta. Lisäksi tavoitteena oli ymmärtää vasta opettajan uran aloittaneiden opettajien minäpystyvyyden kokemuksia ja selvittää erityisesti, millaisten tekijöiden noviisiopettajat kokevat tukevan minäpystyvyyttään ristiriitatilanteissa toimiessaan. Tutkimus toteutettiin laadullisesti kevättalvella 2020 puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla, joihin osallistui kahdeksan 1–2 vuotta työelämässä ollutta noviisiopettajaa. Haastattelut analysoitiin teoriaohjaavalla laadullisen tutkimuksen sisällönanalyysilla. Aineiston analyysissa teemat muodostettiin tutkimuksen tavoitteiden ja tutkimuskysymysten mukaisesti. Samalla niitä tulkittiin suhteessa tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen. Tutkimuksen tuloksissa rakentavien ristiriitatilanteiden kannalta merkitykselliset tekijät opettajan toiminnassa jakautuivat opettajan valintoihin oman toiminnan suhteen sekä pyrkimykseen jaetusta ymmärryksestä. Noviisiopettajien minäpystyvyyttä tukevia tekijöitä koskevat tulokset puolestaan käsittelivät vahvistavia aikaisempia kokemuksia, sijaiskokemusten kautta saatuja toiminnan malleja, oman toiminnan sosiaalista vahvistamista, voimavarana tunteiden tulkitsemista sekä ennakoivaa resurssien lujittamista. Tutkimuksen tulokset tarjoavat ajankohtaista tietoa niistä tekijöistä, joita noviisiopettajat pitävät tärkeinä ristiriitatilanteita kohdatessaan sekä auttaa ymmärtämään noviisiopettajien minäpystyvyyden kokemuksia ristiriitatilanteissa. Tutkimus osoittaa, että noviisiopettajien minäpystyvyyden tukemista voidaan pitää tärkeänä esimerkiksi työssä jaksamisen näkökulmasta.fi
dc.format.extent82
dc.language.isofi
dc.subject.otheropettajan minäpystyvyys
dc.subject.otherristiriitatilanne
dc.subject.othernoviisiopettaja
dc.titleNoviisiopettajien kokemuksia opettajan ja oppilaan välisissä ristiriitatilanteissa toimimisesta sekä minäpystyvyyttä tukevista tekijöistä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006154172
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoopettajuus
dc.subject.ysokokemukset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record