Show simple item record

dc.contributor.advisorVälisaari, Jouni
dc.contributor.authorOinas, Essi
dc.date.accessioned2020-06-12T12:42:05Z
dc.date.available2020-06-12T12:42:05Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69908
dc.description.abstractTässä pro gradu- tutkielmassa selvitettiin selkokielisten kemian oppimateriaalien käyttöä, tarvetta sekä selkokielisen kemian opetuksen toteutusta suomalaisessa perusopetuksessa. Tutkielmassa kartoitettiin kemian oppimiseen liittyviä haasteita ja selkokielisen oppimateriaalin kykyä vastata kemian opetuksen tarpeisiin. Tutkielman kirjallisessa osassa perehdyttiin erityisopetukseen, kemian erityisopetukeen ja kolmiportaiseen tukeen. Kirjallisessa osassa perehdyttiin myös selkokielen rakenteeseen, käyttäjäryhmiin ja selkokielisiin oppimateriaaleihin. Selkokieli on suomen kielen muoto, jonka ymmärrettävyyttä on parannettu esimerkiksi käyttämällä helposti ymmärrettäviä lauseenrakenteita ja välttämällä vaikeita ammattisanaston eli erityiskielen termejä. Kemian terminologia määritellään erikoiskieleksi ja peruskoulun kemian oppikirjojen käytön tekee osaltaan hankalaksi vaikea kieli. Kemiassa oppiaineena yhdistyy vaikea kieli, matemaattisuus, abstraktien ilmiöiden mallintaminen sekä kokeellinen työskentely. Kemian oppimisen voivat tehdä oppilaalle haastavaksi esimerkiksi erilaiset oppimisvaikeudet sekä näiden yhteisvaikutus tai oppilaan kielellinen tausta. Selkokielinen oppimateriaali voi auttaa näiden oppilaiden kemian oppimista. Pro gradu- tutkielman kokeellisessa osassa tehtiin laadullinen sisällönanalyysi, jonka avulla selvitettiin selkokielisen kemian oppikirjan ja yleiskielisen kemian oppikirjan välisiä sisältöeroja. Tämän sisällönanalyysin tueksi toteutettiin haastattelututkimus, jossa haastateltiin kahta aineenopettajaa ja yhtä erityisopettajaa. Tutkimusaineisto analysoitiin aineistolähtöisenä sisällönanalyysina. Kirjallisuusanalyysissa kävi ilmi, että selkokielisen oppikirjan taitto ja erityisesti tehtävien ja kokeellisten töiden työohjeiden asettelu olivat selkeämpiä kuin yleiskielisessä oppikirjassa. Selkokielisen oppikirjan sisällöstä puuttuu kuitenkin ilmiöpohjaisuus ja kemian tiedon määrä on vähäistä. Kokeellisen osan haastattelututkimuksessa kävi ilmi, että oppilaiden väliset tasoerot ovat suuria ja oppilailla on ongelmia erityisesti oman toiminnan ohjauksessa. Haastateltujen opettajien mielestä saatavilla oleva kemian oppimateriaali ei vastaa kemian erityisopetuksen tarpeisiin riittävästi. Selkokielisestä oppimateriaalista puuttuu opettajien mukaan ilmiöpohjaisuus ja kemian tietoa on vähän ja se on pintapuolista.fi
dc.format.extent108
dc.language.isofi
dc.subject.otherselkokieliset oppimateriaalit
dc.subject.otherkemian erityisopetus
dc.subject.otherkemian erityisopetusmateriaalit
dc.subject.otherselkokieliset kemian erityisopetusmaterialit
dc.titleSelkokieliset kemian oppimateriaalit : tarve, toteutus ja käyttö suomalaisessa perusopetuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006124153
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosKemian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Chemistryen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineKemian opettajankoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher education programme in Chemistryen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi4034
dc.subject.ysoerityisopetus
dc.subject.ysokemia
dc.subject.ysooppimateriaali
dc.subject.ysokolmiportainen tuki
dc.subject.ysoselkokieli
dc.subject.ysotukimuodot


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record