Show simple item record

dc.contributor.advisorAunola, Kaisa
dc.contributor.advisorRyba, Tatiana
dc.contributor.authorJärvinen, Julia
dc.contributor.authorKanko, Ruut
dc.date.accessioned2020-06-11T10:58:18Z
dc.date.available2020-06-11T10:58:18Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69887
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, millaisia motivaatioprofiileja on löydettävissä kaksoisuraurheilijoilla niin koulussa kuin urheilussa lukion aikana, sekä kuinka koulutukseen liittyvät motivaatioprofiilit ovat yhteydessä urheiluun liittyviin motivaatioprofiileihin. Motivaatiomuuttujina olivat tehtäväkohtaiset arvot ja saavutusstrategiat. Saavutusstrategiat sisälsivät onnistumisodotukset ja tehtävän välttelyn. Tutkimuksen lopullinen otoskoko koostui 510 opiskelijaurheilijasta seitsemästä eri urheilulukiosta Suomessa. Jokaisena lukiovuonna tutkittavat täyttivät kyselyn urheilun ja koulun osalta koskien tehtäväkohtaisia arvoja ja saavutusstrategioita. Latentti profiilianalyysi suoritettiin erilaisten motivaatioprofiilien tunnistamiseksi. Motivaatiomuuttujien pysyvyyttä ja muutosta sekä eroja eri motivaatioprofiilien välillä tutkittiin Waldin testillä. Lopuksi kouluun liittyvien motivaatioprofiilien yhteyttä urheiluun liittyvien motivaatioprofiilien välillä tutkittiin latentilla siirtymäanalyysillä (LTA; Lanza & Collins, 2008). Koulukontekstista löytyi viisi motivaatioprofiilia: (a) Matalat arvot koulussa; (b) Maladaptiiviset strategiat koulussa; (c) Keskinkertainen koulumotivaatio; (d) Korkea koulumotivaatio; sekä (e) Matala koulumotivaatio. Myös urheilukontekstista löytyi viisi profiilia: (a) Korkea urheilumotivaatio; (b) Keskinkertainen urheilumotivaatio; (c) Matalat arvot urheilussa; (d) Vakaa urheilumotivaatio; sekä (e) Matala urheilumotivaatio. Opiskelija-urheilijat näyttivät olevan enemmän motivoituneita urheilussa kuin koulussa, sillä tehtäväkohtaiset arvot olivat korkeampia sekä tehtävän välttely matalampaa urheilussa kuin koulussa. Yleisesti motivaatiossa tapahtui vain pieniä muutoksia ajan kuluessa, ja nämä muutokset liittyivät tehtäväkohtaisten arvojen laskuun ja tehtävän välttelyn kasvamiseen sekä koulussa että urheilussa. Onnistumisodotukset pysyivät suhteellisen vakaina koko lukion ajan. Latentti siirtymäanalyysi osoitti, että opiskelijaurheilijat olivat hyvin motivoituneita urheiluun huolimatta koulumotivaation tasosta, kun taas opiskelijaurheilijat, jotka edustivat tiettyä motivaatioprofiilia urheilussa, kuuluivat myös todennäköisemmin samankaltaiseen profiiliin koulussa. Tämä tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että tehtäväkohtaiset arvot ja tehtävän välttely saattaisivat olla enemmän kontekstiin liittyviä motivaatiotekijöitä, kun taas onnistumisodotukset olisivat enemmän yhteydessä yksilön piirteenomaisiin taipumuksiin.fi
dc.description.abstractThe aim of the present study was to investigate what kind of motivational profiles can be found among dual-career athletes during high school in both educational and sport contexts, and how are the schoolrelated motivational profiles associated with the sport-related motivational profiles. Task values and achievement strategies, including success expectations and task avoidance, were used as criteria variables of motivation. A total of 510 student-athletes from seven sport high schools in Finland participated in the study by filling out a self-report questionnaire during each year of high school. The questionnaire included items considering task values and achievement strategies in both school and sport contexts. A latent profile analysis was then performed to identify different motivational profiles and the stability of and changes in motivational variables, as well as the differences between motivational profiles, were examined with Wald´s test. Finally, the association of school-related and sport-related motivational profiles was examined by using a latent transition analysis (LTA; Lanza & Collins, 2008). To summarize the results, five motivational profiles were found in school: (a) Low value for school; (b) Maladaptive strategies for school; (c) Moderate school motivation; (d) High school motivation; and (e) Low school motivation. Five profiles were also found in sport: (a) High sport motivation; (b) Moderate sport motivation; (c) Low values for sport; (d) Stable sport motivation; and (e) Low sport motivation. Student-athletes were typically more motivated in sport than in school, which was illustrated by higher task values and lower task avoidance in sport than in school. In general, only small changes occurred in motivation over time, which was reflected in a decrease in task values and an increase in task avoidance in both domains. Success expectations remained relatively stable over time. The latent transition analysis revealed that student-athletes appeared to be in general highly motivated for sport regardless of the level of motivation for school. Furthermore, student-athletes representing a certain kind of motivational profile in sport were likely to show a similar one in school. Considering the findings, the present study suggests that task values and task avoidance may be rather context-related motivational factors, whereas success expectations seem to be more related to an individual´s trait-like tendencies.en
dc.format.extent50
dc.language.isoen
dc.subject.othertask values
dc.subject.otherachievement strategies
dc.subject.otherdual career
dc.subject.otherstudent-athlete
dc.subject.otherperson-oriented approach
dc.titleThe developmental trajectories of task values and achievement strategies among dual career athletes in high school
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006114132
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysoopiskelumotivaatio
dc.subject.ysourheilijat
dc.subject.ysoliikuntapsykologia
dc.subject.ysomotivation (mental objects)
dc.subject.ysostudy motivation
dc.subject.ysoathletes
dc.subject.ysosport psychology
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record