Show simple item record

dc.contributor.advisorKoivula, Merja
dc.contributor.authorHöylä, Laura
dc.date.accessioned2020-06-04T07:28:06Z
dc.date.available2020-06-04T07:28:06Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69696
dc.description.abstractTieto- ja viestintätekniikan käyttöä kieltenopetuksessa ollaan tutkittu paljon. Tutkimus on tähän asti keskittynyt peruskouluikäisiin ja vanhempiin lapsiin sekä aikuisten näkemyksiin laitteista. Varhaiskasvatusikäisten lasten näkemyksiä sen sijaan ei olla juuri tutkittu. Tämän tutkimuksen tarkoituksena onkin selvittää lasten näkemyksiä tieto- ja viestintätekniikasta kieltenopetuksessa. Tähän tapaustutkimukseen osallistui 14, iältään 5–6-vuotiasta lasta uusimaalaisesta päiväkodista, joka toteuttaa englannin opetusta varhaisen osittaisen kielikylvyn muodossa. Tutkimusaineisto koostuu lasten haastatteluista, piirustuksista, videomateriaalista sekä toissijaisena aineistona lapsiryhmien kasvattajien haastatteluista. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmin. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että lasten näkemykset tieto- ja viestintätekniikasta liittyivät heidän aiempiin kokemuksiinsa laitteiden käytöstä, laitteiden omistajuudesta sekä mahdollisuuksista käyttää laitteita. Kieltenoppimisessa hyödynnettiin laitteiden lisäksi muita menetelmiä ja kieltenoppimisen paikkoja. Laitteiden avulla opittiin sanastoa ja tuettiin kieltenoppimisen motivaatiota. Lapsilla oli pääosin positiivisia näkemyksiä tieto- ja viestintätekniikasta. Tabletit olivat ylivoimaisesti suosituimmat laitteet. Lasten mielipiteet linkittyivät laitteiden omistajuuteen tai mahdollisuuksiin käyttää laitteita itsenäisesti. Lasten näkemykset laitteiden hyödystä kieltenoppimisessa olivat vaihtelevia ja voidaankin todeta, että laitteiden käytön päätarkoitus oli pelaaminen ja hauskanpito kieltenoppimisen sijaan.fi
dc.format.extent60
dc.language.isoen
dc.titleThe use of ICT devices in foreign language learning in early childhood education : children’s perspective
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006043952
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysotieto- ja viestintätekniikka
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysotapaustutkimus
dc.subject.ysoopetusteknologia
dc.subject.ysoinformation and communications technology
dc.subject.ysoearly childhood education and care
dc.subject.ysolanguage learning
dc.subject.ysocase study
dc.subject.ysoteaching technology


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record