Show simple item record

dc.contributor.advisorValkonen, Tarja
dc.contributor.authorEerola, Sini
dc.date.accessioned2020-06-02T06:29:37Z
dc.date.available2020-06-02T06:29:37Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69378
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää ja kuvata teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen merkitystä hajautetun tiimin jäsenten työvoinnille. Tavoitteeseen pyrittiin tarkastelemalla hajautetuissa tiimeissä työskentelevien käsityksiä ja kokemuksia siitä, mitä teknologiavälitteinen vuorovaikutus on ja mitkä tekijät teknologiavälitteisessä vuorovaikutuksessa heikentävät ja edistävät jäsenten työvointia. Tutkimusaineisto koostuu kuudesta kahdenkeskisestä haastattelusta eri organisaatiossa ja hajautetussa tiimissä työskentelevien henkilöiden kanssa. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina ja aineiston analysoinnissa käytettiin laadullista sisällönanalyysiä. Tulosten perusteella hajautetun tiimin teknologiavälitteinen vuorovaikutus näyttäytyy haastavana, hitaana ja suunnitelmallisuutta vaativana. Kasvokkaisvuorovaikutus näyttäytyy haastateltavien käsityksissä ensisijaisena vuorovaikutuksen muotona. Teknologiavälitteisessä vuorovaikutuksessa kaivataan kasvokkaisvuorovaikutuksen ominaisuuksia, etenkin nonverbaalisia ilmauksia ja välitöntä vuorovaikutusta. Tulokset osoittavat, että työn organisointi, tiimiin ja työyhteisöön kuuluminen, tiimin keskustelun luonne, vuorovaikutussuhteiden läheisyys, sosiaalinen tuki ja luottamuksen ja arvostuksen ilmaiseminen ovat hajautetun tiimin jäsenten työvointia määrittäviä tekijöitä. Työvoinnin edistämisen lähtökohtana on hajautetun työn erityispiirteiden tunnistaminen ja ymmärtäminen. Hajautetun tiimityön ja tiimin vuorovaikutuksen, etenkin relationaalisen viestinnän ja vuorovaikutussuhteiden syvenemisen, tarkoituksenmukaisella organisoimisella on merkittävä rooli työvoinnin edistämisessä. Tämä tutkimus lisää ymmärrystä ja tietoa hajautetun tiimin teknologiavälitteisestä vuorovaikutuksesta ja siitä, mitkä tekijät heikentävät ja edistävät hajautetun tiimin jäsenten työvointia. Tutkimuksen tulokset ovat siirrettävissä eri toimialoilla hajautetusti asiantuntija- ja tietotyötä tekeviin tiimeihin. Viestinnän ja vuorovaikutuksen tutkimus työvoinnin rakentumisen keskiössä ja hajautettujen tiimien työvoinnin johtamisesta ovat vasta aluillaan, mikä luo tarpeen merkittäville jatkotutkimushaasteille.fi
dc.format.extent74
dc.language.isofi
dc.subject.othertyövointi
dc.subject.otherteknologiavälitteinen vuorovaikutus
dc.subject.otherhajautettu tiimi
dc.titleTyövointia edistävä ja heikentävä vuorovaikutus hajautetussa tiimissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006023636
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineViestintäfi
dc.contributor.oppiaineCommunicationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3135
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysotiimit
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysohajautettu työ


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record