Show simple item record

dc.contributor.advisorPerkkilä, Päivi
dc.contributor.authorPesonen, Päivikki
dc.date.accessioned2020-06-01T12:20:49Z
dc.date.available2020-06-01T12:20:49Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69348
dc.description.abstractKuluvan vuoden 2020 alusta lähtien jokainen ensimmäisen luokan oppilas aloittaa toisen tai vieraan kielen opiskelun viimeistään ensimmäisen luokan kevätlukukaudella. Useimmille suomalaislapsille varhennettu kieli on englanti. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia käsityksiä luokanopettajilla, esikoululaisilla ja esikoululaisten vanhemmilla on varhennettua englannin kielen opetusta kohtaan. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jonka lähestymistapa on fenomenografinen. Tutkimuksessa haastateltiin luokanopettajia (n=2), esikoululaisia (n=2), ja esikoululaisten vanhempia (n=2). Kolmen haastatteluryhmän avulla haluttiin saavuttaa aineistotriangulaatio. Haastattelut toteutettiin avoimina yksilöhaastatteluina, jotka nauhoitettiin, litteroitiin, ja analysoitiin fenomenografisin menetelmin. Varhennetun englannin alkaminen koettiin mukavana asiana. Lasten valmiuksia ja jaksamista pohdittiin. Englannin kieli koettiin tärkeäksi, ja sen varhentaminen todettiin aiheelliseksi. Toiminnallisuutta kaivattiin sekä opetusmateriaaleilta että opetukselta. Keskeisenä sisältönä nousivat suulliset taidot, laulut, leikit ja pelit. Varhennetun englannin kielen opettajalta toivottiin kiinnostusta englannin kielen opetukseen, ja alkuopetuksen osaamista.fi
dc.format.extent87
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othervarhennettu englannin kielen opetus
dc.subject.otherkielen varhentaminen
dc.subject.othervieraan kielen oppiminen
dc.titleVarhennettu englannin kielen opetus opettajien, esikoululaisten ja vanhempien käsityksissä : fenomenografinen tutkimus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006013605
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokäsitykset
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysokieltenopetus
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysoalkuopetus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record