Show simple item record

dc.contributor.advisorViitasalo, Katri
dc.contributor.authorKvist, Päivi
dc.date.accessioned2020-06-01T11:10:35Z
dc.date.available2020-06-01T11:10:35Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69341
dc.description.abstractTutkimuksen tehtävänä on selvittää, minkälaisena ilmiönä oululainen asunnottomuus näyttäytyy tällä hetkellä ja miten sitä selitetään. Tutkimuksessa tarkastellaan oululaista asunnottomuutta sekä ilmiönä että sosiaalisena ja julkisena ongelmana. Asunnottomuudesta on olemassa paljon aiempaa tutkimusta. Erityisesti naisten ja nuorten asunnottomuutta koskevia viimeaikaisia tutkimuksia on löydettävissä hyvin. Tämän tutkimuksen tarkoitus on tuottaa ajankohtaista tietoa asunnottomuudesta Oulussa ja vielä tarkemmin tutkia julkisen keskustelun pohjalta kenen vastuulla ongelman selitetään olevan. Tutkimus on laadullinen tutkimus, joka on toteutettu tapaustutkimuksena. Tutkimusaineisto koostuu henkilöhaastatteluista sekä asunnottomuutta koskevista lehtiartikkeleista. Haastatteluaineisto pitää sisällään viiden pitkäaikaisasunnottoman haastattelun. Haastattelut toteutettiin jalkautumalla Oulun kaduille ja haastattelemalla kodittomia ihmisiä. Asunnottomuutta koskevat lehtiartikkelit on valittu Kaleva.fi- sekä Yle.fi- sivustoilta. Tutkimuksen aineistosta valitsin tutkimukseen mukaan artikkeleita, jotka tarkastelevat asunnottomuutta ilmiötasolla. Tuloksissa tarkastellaan asunnottomuuden ilmenemistä julkisena ongelmana sekä sitä, miten ilmiötä selitetään. Tutkimustulokset esitän teemoittain. Asunnottomuus näyttäytyy aineiston valossa monimuotoisena sosiaalisena ongelmana, jota selitetään erilaisin syin ja seurauksin. Asunnottomuuden taustalta nousi esiin muun muassa päihde- sekä mielenterveysongelmia. Pitkäaikaisasunnottomille asunnon saaminen tuntui olevan haasteellista. Tähän vaikutti erityisesti luottotietojen puuttuminen. Asunnon saamisen vaikeus ei noussut esiin Oulun kaupungin valtuuston jäsenten kertomuksista. Sosiaalipoliittisessa keskustelussa asunnon saamiseksi korostettiin asiakkaan omaa aktiivisuutta sekä kykyä sitoutua tarjottuihin palveluihin. Asunnottomien kokemuksista nousi esiin päinvastainen näkökulma. Asunnottomat kokivat, että palveluihin sitoutuminen edellyttäisi ensin oman asunnon saamista, jonka jälkeen palveluihin olisi mahdollista sitoutua. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että asunnottomuudessa on kyse yksilökohtaisesti kasaantuneista ongelmista yksilön elämäntilanteessa. Asunnottomuuteen yhdistyy leimatun identiteetin sekä eriarvoisuuden kokemuksia. Oululainen asunnottomuus on olemassa oleva ilmiö, josta on muodostunut sosiaalinen ja julkinen ongelma. Julkisena ongelmana asunnottomuus näyttäytyy negatiivisena ilmiönä, jolle pitäisi löytää oikeanlaisia vastatoimia. Asunnottomuutta selitetään sekä yksilön että yhteiskunnan vastuulla olevana ongelmana.fi
dc.format.extent79
dc.language.isofi
dc.subject.otherpitkäaikaisasunnottomuus
dc.titleKenellä on vastuu asunnottomuudesta? : tapaustutkimus oululaisesta asunnottomuudesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006013598
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysokvalitatiivinen tutkimus
dc.subject.ysoasunnottomuus
dc.subject.ysososiaaliset ongelmat
dc.subject.ysosyrjäytyminen
dc.subject.ysoasunnottomat
dc.subject.ysohuono-osaisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record