Show simple item record

dc.contributor.advisorClements, Kati
dc.contributor.authorPesonen, Petteri
dc.date.accessioned2020-05-28T12:56:24Z
dc.date.available2020-05-28T12:56:24Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69305
dc.description.abstractTämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on esitellä, kuinka kuluttajat ottavat mobiilimaksamisen käyttöön ja mitkä tekijät vaikuttavat mobiilimaksun käyttöönottoon. Tässä tutkielmassa käsitellään mobiilimaksujärjestelmien omaksumista kuluttajan näkökulmasta ja tutkielman tavoitteena on antaa selkeä kuva asioista, jotka vaikuttavat kuluttajien mobiilimaksamisen käyttöönottoon. Tutkielmassa otettiin kirjallisuuskatsauksen keinoin selvää, mitkä tekijät vaikuttavat kuluttajien mobiilimaksamisen käyttöönottoon sekä omaksumiseen. Mobiilimaksaminen mahdollistaa helppokäyttöisempiä maksutapahtumia verrattuna käteismaksuihin. Mobiilimaksaminen on mahdollista eri teknologioiden avulla ja mobiilimaksaminen mahdollistaa paikkariippumattoman maksamisen. Tutkielmassa huomattiin, että QR-koodi teknologia ja NFC-teknologia ovat suosituimmat mobiilimaksuteknologioista. Tutkielmassa selvitettiin, että mobiilimaksamisen käyttöönottoon vaikuttaa vahvasti kuluttajan asenne ja kuluttajan näkemä hyödyllisyys sekä teknologian helppokäyttöisyys. Jatkuvaan käyttöön vaikuttaa vahvasti kuluttajan innovatiivisuuden taso sekä koettu hyödyllisyys. Mobiilimaksaminen yleistyy älypuhelimien ja kuluttajien liikkumisen ja nopeiden tarpeiden muutosten myötä. Tulevaisuudessa mobiilimaksamista olisi tärkeä tutkia eri älylaitteiden näkökulmasta ja kuinka eri laitteita kuluttajat hyödyntävät mobiilimaksamisessa.fi
dc.description.abstractThe purpose of this bachelor's thesis is to present how consumers accept mobile payment and what factors influence the acceptance of mobile payment. This dissertation deals with the adoption of mobile payment systems from the consumer's point of view and the aim of the dissertation is to give a clear picture of the issues that affect the adoption of mobile payment systems for consumers. The dissertation used the literature review to find out which factors influence the acceptance and adoption of consumers' mobile payments. Mobile payments enable easier-to-use payment transactions compared to cash payments. Mobile payment is possible with different technologies and mobile payment enables location-independent payment. The study found that QR code technology and NFC technology are the most popular mobile payment technologies. The dissertation explains that the strongest impact on consumers’ acceptance of mobile payments are consumers’ attitude and perceived utility and ease-of-use of the technology. Continuous use is strongly influenced by individual’s level on innovativeness and experienced usefulness. Mobile payments are becoming more common with the movement of smartphones and consumers and the rapid changes in consumers’ needs. In the future, it would be important to study mobile payment from the perspective of different smart devices and how different devices are used by consumers in mobile payment.en
dc.format.extent29
dc.language.isofi
dc.subject.othermobiilimaksaminen
dc.subject.otheromaksuminen
dc.titleKuluttajien mobiilimaksamisen käyttöönottoon ja omaksumiseen vaikuttavat tekijät
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005283562
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoomaksuminen
dc.subject.ysomobiilipalvelut
dc.subject.ysokäyttöönotto


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record