Show simple item record

dc.contributor.advisorKosonen, Erja
dc.contributor.authorPyykkönen, Meritta
dc.date.accessioned2020-05-28T12:25:37Z
dc.date.available2020-05-28T12:25:37Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69298
dc.description.abstractTutkielmassani tarkastelen terveen äänenkäytön tilaa alakoulun musiikinopetuksessa. Vaikka laulaminen on edelleen vahva osa suomalaista musiikkikasvatusperinnettä, on terveen äänenkäytön opetus hiljalleen jäänyt opetussuunnitelmissa ja käytännön opetuksessa vähemmälle huomiolle. Siinä, missä aikaisemmin opettajat saivat koulutusta lasten äänenkäytön opetukseen, on terveen äänenkäytön opetus uudessa opetussuunnitelmassa vain muutaman lauseen kehotus. Vaikka lasten ja aikuisten ääniongelmat ovat yleistyneet, on äänenkäytön opetusta vähennetty myös opettajankoulutuksesta. Selvitin maisterintutkielmassani äänenkäytön opetuksen yleisyyttä, opetusmuotoja ja opettamiseen liittyviä haasteita sekä opettajien työ- ja harrastustaustan merkitystä opetuskokemuksille. Tutkielmani on monimenetelmälliseen lähestymistapaan pohjautuva tutkimus. Tutkimusaineiston kokosin kyselyllä (N=39), jossa vastaajina oli alakoulussa opettavia musiikin- ja luokanopettajia. Aineisto on kerätty internetissä tehdyn kyselyn avulla joulukuussa 2019. Kyselylomake sisälsi kysymyksiä liittyen opettajien saamaan äänenkäytön koulutukseen opettajankoulutuksessa, musiikkiharrastuksiin sekä kokemuksiin äänenkäytön opetuksesta alakoulun musiikintunneilla. Kyselyn aineistonkeruussa on käytetty laadullisen ja määrällisen tutkimuksen menetelmiä. Aineistoa on analysoitu monimenetelmällisin keinoin käsittelemällä opettajien vastauksia ristiintaulukoinnin, kuvioiden ja kirjallisten vastausten teemoittelun avulla. Tulokset osoittivat, että musiikinopettajat opettavat vaihtelevasti äänenkäyttöä tunneillaan. Osa kyselyyn vastaajista koki äänenkäytön opetuksen tärkeänä osana varsinkin ennen laulamista. Äänenkäytön opetuksessa pidettiin huolta erityisesti lauluasennosta ja rentoudesta laulamisen aikana. Äänenkäytön opetuksen haasteena nähtiin omat heikot tekniset taidot, ajan puute ja soittotaidottomuus. Suurin osa opettajista koki myös, että ei ole saanut koulutuksessaan tarpeeksi opetusta äänenkäytön opettamiselle. Opettajien laulunharrastaminen laulutuntien tai kuoron saralla työn ulkopuolella lisäsi äänenkäytön opetuksen arvostusta ja määrää. Pääosin äänenkäytön opettamista pidettiin tärkeänä asiana ja sen toteuttamiselle toivottiin lisää työkaluja opettajankoulutukseen sekä mahdollisesti myös lisäkoulutusten avulla.fi
dc.format.extent78
dc.language.isofi
dc.subject.otherluokanopettajakoulutus
dc.subject.otherääniergonomia
dc.subject.otherlasten laulaminen
dc.titleÄänessä sielu soi : terveen äänenkäytön opetus alakoulun musiikinopetuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005283555
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMusiikkikasvatusfi
dc.contributor.oppiaineMusic Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3052
dc.subject.ysoäänenkäyttö
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysolaulaminen
dc.subject.ysoäänenmuodostus
dc.subject.ysomusiikkikasvatus
dc.subject.ysopuhetekniikka
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysomusiikinopettajat
dc.subject.ysoääniharjoitukset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record