Show simple item record

dc.contributor.authorHaaja, Ronja
dc.date.accessioned2020-05-28T11:24:42Z
dc.date.available2020-05-28T11:24:42Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69286
dc.description.abstractTutkielma käsittelee säveltämistä musiikkiluokan opettajan näkökulmasta ja sävellyttäjän roolia. Tutkielmassa pyrin selvittämään, mikä on opettajan sävellyttäjätyyppi sekä millainen on hyvä sävellyttäjä. Aineistosta nousi esiin myös opettajien kokemuksia sävellyttämisestä osana musiikkikasvatusta. Kiinnostukseni aihetta kohtaan kumpuaa omasta harrastuneisuudesta sekä opettajankoulutuksesta. Myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 vakiintunut termi säveltäminen ja sävellys on tutkielman keskeisenä tekijänä. Tutkielmassa käytetty termi sävellyttäminen hakee edelleen paikkaansa tieteellisissä tutkimuksissa, mutta tässä tutkielmassa sävellyttäminen kuvastaa kaikkea säveltämisen pedagogiikkaa, jossa oppilaat yksin tai yhdessä säveltävät ja opettaja sitä omalla roolillaan ohjaa. Tutkielma on laadullinen tutkimus ja toteutin sen teemahaastattelemalla kuutta alakoulun musiikkiluokan opettajaa. Opettajat ovat koulutukseltaan luokanopettajia, joilla on musiikin erikoistumisopinnot tai aineopinnot suoritettu. Teemahaastattelut analysoin käyttäen aineistolähtöistä sisällönanalyysia, ja profiloinnin osalta peilasin opettajien ominaisuuksia teorialähtöisesti kandidaatin tutkielmani systemaattisesta kirjallisuuskatsauksesta esiin nousseisiin rooleihin. Tulosten perusteella opettajissa on paljon yhteisiä piirteitä sävellyttäjinä, vaikka jokainen tekee sitä omalla persoonallaan ja omilla kyvyillään. Hyvän sävellyttäjän ominaisuudetkin kuvataan tutkimustuloksissa pääosin samanlaisiksi tutkittavien kesken. Sävellyttämisen kokemukset kuitenkin vaihtelivat paljon sen mukaan, miten suuressa osassa säveltäminen on osana musiikinopetusta ja se tulee tutkielmassa myös esiin. Toiset opettajat sävellyttävät usein ja toiset eivät juuri lainkaan. Luova tuottaminen näyttäisi olevan edelleen tutumpi sekä osa-alueena että käsitteenä vielä tänäkin päivänä. Opettajilla on kokemuksistaan huolimatta jonkinlainen yhtenäinen käsitys säveltämisestä, sen piirteistä, sävellyttämiseen vaikuttavista tekijöistä sekä siitä, millainen sävellyttäjän pitäisi olla.fi
dc.format.extent80
dc.language.isofi
dc.titleSäveltäminen alakoulun musiikkiluokilla : sävellyttäminen ja sävellyttäjätyypit
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005283543
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMusiikkikasvatusfi
dc.contributor.oppiaineMusic Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3052
dc.subject.ysomusiikkiluokat
dc.subject.ysosäveltäminen
dc.subject.ysomusiikkikasvatus
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysomusiikkipedagogiikka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record