Show simple item record

dc.contributor.advisorClements, Kati
dc.contributor.authorKivistö, Reetta
dc.date.accessioned2020-05-27T06:27:45Z
dc.date.available2020-05-27T06:27:45Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69241
dc.description.abstractTämän maisterin tutkielman tavoitteena oli ymmärtää verkkokaupassa esitettävien tuotetietojen eri puolia ja kuinka ne vaikuttavat kokonaisvaltaisen käyttäjäkokemuksen muodostumiseen verkkokaupassa. Tutkielman keskipisteessä olivat verkkokaupat, jotka myyvät elektroniikkaa verkkosivuillaan kuluttaja-asiakkailleen (B2C). Tutkimus toteutettiin Suomessa ja tutkimuksen kohteiksi valittiin alueen kolme suosituinta elektroniikkaa myyvää verkkokauppaa. Tutkielman keskeinen tavoite oli ymmärryksen kerääminen tuotetiedoista ja käyttäjäkokemuksesta. Ensiksi tutkielmassa toteutettiin kirjallisuuskatsaus, jota seurasi empiirisen tutkimus. Tutkimusmenetelmäksi valittiin kvantitatiivinen tutkimus ja siinä sovellettiin kyselytutkimuksen menetelmiä. Data kerättiin verkossa julkaistulla kyselylomakkeella, johon vastasi yhteensä 93 osallistujaa. Datan analysoinnissa hyödynnettiin tilastotieteellisen analyysiin tarkoitettua ohjelmistoa ja tutkimuksen tulokset muodostettiin analyysin pohjalta. Tutkimuksen tulokset viittasivat siihen, että kuluttajilla on taipumus arvostaa hinnoitteluun liittyvää tietoa, tuotteen saatavuuteen liittyviä tietoja, kokonaisia tuotekuvia sekä tuotteesta tehtyjä arvosteluja, kun he tutkivat elektroniikka tuotteita verkkokauppaympäristössä. Tuotteen pakkauksen kokoon, tuotteen kokoon, käyttöohjeisiin, tuotteen käyttöä kuvaaviin videoihin ja tuotesuosituksiin liittyvien tietojen rooli vaikuttaa puolestaan jäävän vähemmän merkittäviksi kuluttajille. Tuotetietojen eri osa-alueiden sekä käyttäjäkokemuksen eri näkökohtien vertailu viittasi siihen, että tuotetietojen kyky auttaa asiakkaita arvioimaan, ymmärtämään ja vertailemaan tuotteita vaikuttaa kaikkiin tutkittuihin verkkokaupan käyttäjäkokemuksen puoliin. Tuotteen arvioimisen puolien lisäksi asianmukaisten, täydellisten ja laadukkaiden tuotetietojen, jotka on esitetty käyttäen sopivia esittämistapoja, nähtiin tukevan verkkokaupan houkuttelevuutta sekä pragmaattista laatua. Yhteenvetona voidaan todeta, että tulokset viittaavat siihen, että tuotetiedoilla todella on tärkeä rooli kokonaisvaltaisen käyttäjäkokemuksen muodostumisessa verkkokaupassa. Kuitenkin yksittäisen tuotetiedon osa-alueen vaikutus on vain pieni osa käyttäjäkokemuksen muodostumista. Tämä korostaa sitä, että tuotetieto yksin ei riitä selittämään monitahoista käyttäjäkokemusta. Kuitenkin jos tavoitteena on verkkokaupan käyttäjäkokemuksen parantaminen, tuotetietojen merkittävyyttä ei tulisi aliarvioida.fi
dc.description.abstractThe aim of this master’s thesis was to understand different aspects of product information in online environment and how these aspects affect the formation of overall user experience in e-commerce websites. The focus was in online vendors that sell electronic products to consumers (B2C) on their website. The study was conducted in Finland and the three most popular electronics selling online shops in this location were selected as subjects of study. The aim of this thesis was to better understand product information and the phenomenon of user experience. At first a literature review was conducted, after which an empirical study was carried out. Quantitative research was selected as research method for the empirical section and more specifically, a survey approach was taken. The data was collected with an online questionnaire, that was completed by 93 respondents. A statistical program was then used to analyze the collected data and the research findings were gathered from the analysis. The findings of the study implied that consumers tend to value pricing related information, product availability, full product pictures, and product reviews when they are browsing electronic products in online shops. The role of product’s package size, actual product size, availability of user’s manual, videos describing product use and product recommendations availability, however, appeared to be less significant to the consumers. The comparison of product information aspects and facets of user experience indicated that product information’s ability to help customers to evaluate, understand and compare products affects all researched aspects of online shop’s user experience. Along to product evaluation aspect, adequate, complete, and high-quality product information, which is presented using well-suited presentation formats, is seen to support website’s attractiveness and pragmatic quality. As a conclusion, the findings implied that product information plays an important role in the formation of user experience of an e-commerce website. However, the effect of individual product information aspect plays only a minor role in development of total user experience. This highlights that product information alone is not sufficient to explain the complex phenomenon of user experience. Yet, if online shop’s intention is to maximize their user experience, significance of product information should not be underestimated.en
dc.format.extent85
dc.language.isoen
dc.subject.otherbusiness-to-consumer
dc.titleE-commerce product information supporting user experience
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005273493
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoelektroniikka
dc.subject.ysoverkkokauppa
dc.subject.ysokäyttäjäkokemus
dc.subject.ysotuotetiedot
dc.subject.ysoelectronics
dc.subject.ysoelectronic commerce
dc.subject.ysouser experience
dc.subject.ysoproduct information


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record