Show simple item record

dc.contributor.authorVuorinen-Lampila, Päivi
dc.contributor.editorUrsin, Jani
dc.contributor.editorMuhonen, Reetta
dc.date.accessioned2020-05-25T11:52:32Z
dc.date.available2020-05-25T11:52:32Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationVuorinen-Lampila, P. (2020). Yliopiston opiskelijavalinnasta opintourille : miten opintouratyypit ja siirtymäjärjestelmä linkittyvät koulutuspoliittisiin tavoitteisiin?. In J. Ursin, & R. Muhonen (Eds.), <i>Tuntematon korkeakoulutus</i> (pp. 193-226). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 80.
dc.identifier.otherCONVID_35541837
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69195
dc.description.abstractYliopistojen opiskelijavalintajärjestelmä on uudistumassa. Tavoitteena on nopeuttaa jatko-opintoihin sijoittumista ja varhentaa työelämään siirtymistä tutkinnon jälkeen. Hidas sijoittuminen jatkoopintoihin, pitkät opiskeluajat ja alhaiset tutkintojen läpäisyprosentit ovat olleet jo pitkään korkeakoulupoliittisena kesto-ongelmana. Ongelmat eivät siis liity pelkästään opiskelijavalintaan, vaan myös opintojen aikaisiin tekijöihin. Tarkastelen tässä artikkelissa, millaisina pitkien opiskeluaikojen ja matalien läpäisyprosenttien syyt näyttäytyvät yliopisto-opiskelijoiden opintourien pohjalta. Syitä peilataan hyvinvointivaltiomalleihin perustuviin siirtymäregiimeihin, jotka muodostavat reunaehdot opinto-urien suuntautumiselle. Artikkeli pohjaa tutkimukseen, jossa seurattiin yhden yliopistoopintojen aloittajakohortin (n = 6364) opintojen etenemistä seitsemän ja puolen lukuvuoden ajan. Tulosten mukaan maisterin tutkinnon suoritti seurantajakson aikana runsas puolet (56 %) opinnot aloittaneista. Tutkinnon suorittaneiden osuutta alensi etenkin se, että koulutusalan vaihtaminen oli melko yleistä ja vaihdon jälkeen opinnot myös pitkittyivät usein. Ilman koulutuksen vaihtoa tutkinnon suorittamisen viivästyminen ei ollut kovin tavallista. Opiskelijoiden opintopolut olivat monimuotoisia; ne eivät useinkaan edenneet koulutuspoliittisten linjausten mukaisesti lineaarisesti kohti tutkintoa. Pohjoismaissa vallitseva universaali siirtymäregiimi tukee sopivan koulutusalan hakemista kokeilemisen ja vaihdon kautta. Lukukausimaksuton koulutus ja (opinto)sosiaaliset etuudet vaikuttavat siten, että myös pidempään opiskeleminen on mahdollista. Valmistumisen nopeuttamiseen ja opintoaikojen lyhentämiseen tähtäävät toimet näyttävätkin olevan niin olennaisesti ristiriidassa suomalaisen hyvinvointivaltiomallin ja siirtymäregiimin kanssa, että niiden tavoitteiden toteutumista voi perustellusti epäillä.fi
dc.format.extent250
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagefin
dc.language.isofin
dc.publisherSuomen kasvatustieteellinen seura
dc.relation.ispartofTuntematon korkeakoulutus
dc.relation.ispartofseriesKasvatusalan tutkimuksia
dc.rightsIn Copyright
dc.titleYliopiston opiskelijavalinnasta opintourille : miten opintouratyypit ja siirtymäjärjestelmä linkittyvät koulutuspoliittisiin tavoitteisiin?
dc.typebookPart
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005253448
dc.contributor.laitosKoulutuksen tutkimuslaitosfi
dc.contributor.laitosFinnish Institute for Educational Researchen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/BookItem
dc.relation.isbn978-952-5401-88-2
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange193-226
dc.relation.issn1458-1094
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© 2020 Suomen kasvatustieteellinen seura
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysoyliopistot
dc.subject.ysokorkea-asteen koulutus
dc.subject.ysokorkeakoulut
dc.subject.ysojatko-opiskelu
dc.subject.ysoopiskelijavalinnat
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysokoulutuspolitiikka
dc.subject.ysosiirtymävaihe
dc.subject.ysoopintojen kesto
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p10895
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p3390
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1030
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p16298
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p4435
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p16262
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p249
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p21130
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p5915
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright