Show simple item record

dc.contributor.advisorKarvanen, Juha
dc.contributor.authorValkonen, Lauri
dc.date.accessioned2020-05-22T12:20:26Z
dc.date.available2020-05-22T12:20:26Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69147
dc.description.abstractSosiaalisesta mediasta on tullut sen kasvun myötä merkittävä osa yritysten digitaalista markkinointia. Hoitaakseen asiakassuhteitaan kannattavasti, on yritysten mietittävä tavoitteitaan ja markkinointistrategiaansa myös sosiaalisen median osalta. Digitaalisina palveluina sosiaalisen median kanavat mahdollistavat monipuolisen tiedon keruun käyttöön liittyen, ja siten datapohjaisen päätöksenteon hyödyntämisen asiantuntemuksen tueksi. Tässä pro gradu -tutkielmassa muodostetaan toimintasuosituksia Osuuskauppa Hämeenmaan Facebook-julkaisuille kausaalimallin avulla, kun tarkasteltavina suorituskykymittareina ovat julkaisun sitoutuneisuusaste, sekä julkaisun tavoittavuus. Toimintasuositukset sitoutuneisuusasteen osalta käsittävät julkaisun sisältöön liittyviä valintoja. Tavoittavuuden osalta sisällöllisten tekijöiden lisäksi annetaan suosituksia julkaisuajankohtaan liittyvään toteutukseen vuorokaudenajan tasolla. Aineistona käytetään Hämeenmaan Facebook-julkaisuja noin kahden vuoden ajalta, jonka pohjalta muodostetaan edellä mainitut suorituskykymittarit, sekä muut mallinnuksessa käytettävät Facebook-julkaisuihin liittyvät muuttujat. Mallinnuksessa käytettävien muuttujien välisten syy-seuraussuhteiden kuvaamiseen esitetään kausaaligraafit molempien suorituskykymittareiden osalta. Kausaaligraafien pohjalta identifioituvat kausaalivaikutukset estimoidaan yleistettyjä additiivisia malleja käyttäen. Tehtyjen sisällöllisten ja ajallisten valintojen vaikutusta julkaisun suorituskykymittareihin tarkastellaan keskimääräisten kausaalivaikutusten avulla. Tutkielmasta saatujen tulosten perusteella julkaisujen sitoutumisasteen osalta parhaiten toimiva julkaisu on sisällöltään viihdyttävä. Myös vakuuttavan sisällön julkaisu sitouttaa opastavaa ja inspiroivaa sisältöä paremmin. Julkaisujen tavoittavuuden kohdalla sisällöltään toimivin julkaisu on viihdyttävä, jonka jälkeen tulevat vakuuttavan, opastavan ja inspiroivan sisällön julkaisut. Vuorokaudenajan osalta havaitaan epälineaarinen suhde julkaisun tavoittavuudessa siten, että ennen kello yhdeksää aamulla toteutetut julkaisut tavoittavat kokonaisuudessaan parhaiten ja kello 12-15 julkaistut vähiten.fi
dc.format.extent48
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherkausaalimalli
dc.subject.otherkausaalivaikutusten estimointi
dc.subject.otherkeskimääräinen kausaalivaikutus
dc.subject.otheryleistetty additiivinen malli
dc.subject.otherjulkaisun sitoutuneisuusaste
dc.subject.otherjulkaisun tavoittavuus
dc.subject.otherohjaileva analytiikka
dc.titleKausaalimalli Osuuskauppa Hämeenmaan Facebook-julkaisujen sitoutuneisuusasteelle ja tavoittavuudelle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005223400
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosMatematiikan ja tilastotieteen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Mathematics and Statisticsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTilastotiedefi
dc.contributor.oppiaineStatisticsen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi4043
dc.subject.ysodigitaalinen markkinointi
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.subject.ysotilastotiede
dc.subject.ysoFacebook
dc.subject.ysoosuusliikkeet
dc.subject.ysomarkkinointi
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record