Show simple item record

dc.contributor.authorKangas, Sanni
dc.date.accessioned2020-05-19T12:18:58Z
dc.date.available2020-05-19T12:18:58Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69072
dc.description.abstractTämän kyseisen tutkimuksen aiheena on ranskan kielen opetuksen muutokset kieliopin opetuksessa Suomessa vuosien 1910–2018 välisenä aikana kahden oppikirjan välillä. Aineistona käytän kahta ranskan kielen oppikirjaa, jotka on suunnattu aloittelijoille. Vanhempi kirja, jota tutkimuksessa käytetään, on Axel Rosendahlin julkaisema kirja ”Ranskan kielen oppikirja aloitteleville”. Tämä teos on ensimmäisen kerran julkaistu vuonna 1905. Tässä tutkimuksessa käytämme vuonna 1910 Porvoossa julkaistua toista painosta. Ensimmäisen ja toisen oppikirjan välillä ei juurikaan ole muutoksia, muuten kuin kielen hienosäädöllä ja kuvien lisäyksellä. Nämä toisen painoksen lisäykset ovat Rosendahlin mielestä parannuksia, eivätkä ole vaikuttaneet suuresti sisällön rakenteeseen. Toisena kirjana käytämme mahdollisesti monelle 2000-luvun ranskan kielen opiskelijalle tuttua oppikirjaa nimeltään ”Escalier 1”, joka sisältää kurssit 1 ja 2. Tässä tutkimuksessa käytämme lähteenä vain kurssia 1. Kirjasta on julkaistu yhteensä 7. painosta, joista käytämme 2018 julkaistua digikirjaa. Tutkimusmenetelmänä on käytetty laadullista ja määrällistä tutkimusmenetelmää. Tutkittavan ilmiön ymmärtämiseksi aihe vaatii paljon taustatyötä. Tutkimuksen haittapuolena on, että 1900-alkuvuoden didaktiikan säädösdokumentteja ei ole hyvin säilötty, eli niitä ei juurikaan löytynyt samalla tavalla kuin tämän päivän dokumentteja. Oppikirjat analysoidaan määrällistä tutkimusmenetelmää käyttäen, josta saadut tiedot puretaan laadullista tutkimusmenetelmää käyttäen ymmärtääksemme ilmiön. Tutkimuksen asiayhteys kappaleessa tutustumme yleisesti suomalaiseen koulutusjärjestelmään ennen ja nyt, jonka myötä pohdimme kyseisten vaikuttavien tekijöiden osallisuutta sen aikaiseen opetukseen, sekä niiden vaatimuksiin. 1900-luvun kielten opetus ei ole täysin verrattavissa tämänhetkiseen kielenopetukseen uusien lisäyksien vuoksi, josta osa vaikuttaa koko Euroopassa. Teoria osuudessa tutkimme syvemmin asiayhteyden ilmeneviä tekijöitä, sekä suurta vaikuttavaa tekijää – didaktiikkaa. Tutkimuksessa syvennytään mm. Euroopan neuvoston laatimaan eurooppalaiseen viitekehykseen, eri opetussuunnitelmiin sekä 1900-luvun opetuksen tyyliin. Kaikki käytetyt lähteet on valittu aikakausien yhteensopivuuksien myötä. Näitä löydettyjä ja tietoja pohdimme, sekä nostamme esiin eroavaisuudet ja samankaltaisuudet. Tutkimus vahvistaa oppikirjojen väliset muutokset, sekä havainnollistaa kieliopin aseman 1900-luvun alussa ja nyt. Tutkimuksessa selviää, että samat kielioppi asiat mitä on opetettu 1900-luvun alussa, opetetaan tänäkin päivänä. Erittäin mielenkiintoinen ja yllättävä käänne löytyy analysoitaessa materiaalia. Axel Rosendahl on historiassa tunnettu kirjailija, joka on muuttanut oppikirjojen opetusmenetelmää. Hän julkaisi oppikirjan, jossa kielioppi ei ollut enää niin tärkeässä asemassa kuin se ennen oli ollut.fi
dc.format.extent31
dc.language.isofr
dc.titleLes changements de l'enseignement de la grammaire français en Finlande à travers l'étude de deux manuels publiés en 1910 et en 2018
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005193326
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineRomaaninen filologiafi
dc.contributor.oppiaineRomance Philologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi307
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysokielioppi
dc.subject.ysoranskan kieli
dc.subject.ysooppikirjat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record