Show simple item record

dc.contributor.authorKolehmainen, Emma
dc.date.accessioned2020-05-18T12:33:50Z
dc.date.available2020-05-18T12:33:50Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69034
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata ja ymmärtää työnantajien näkemyksiä suorasta rekrytointilähetyksestä rekrytointiviestinnän muotona ja vuorovaikutustilanteena. Tutkimuskohteena tässä tapaustutkimuksessa on Pohjois-Savon TE-toimiston MessiLive.fi -rekrytointipalvelu ja tarkasteltavana sen tuottamat suorat rekrytointilähetykset. Tavoitteeseen pyrittiin tarkastelemalla suoraa rekrytointilähetystä toimintakonseptina sen hyödyntämisen syiden ja tavoitteiden, työnantajamielikuvan rakentamisen ja viestintäteknologian osalta sekä lähetystilannetta viestintä- ja vuorovaikutustilanteena. Tutkimus toteutettiin laadullisella tutkimusotteella ja tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Tutkimusaineisto koostui seitsemästä työnantajan roolissa MessiLive.fi -lähetykseen osallistuneen henkilön yksilöhaastattelusta. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Tulosten perusteella suora rekrytointilähetys nähdään ennen kaikkea hyvänä lisätyökaluna rekrytointiviestinnän toteuttamisessa. Sen keskeisimpinä tavoitteina pidettiin potentiaalisten työnhakijoiden tavoittamista ja työnantajamielikuvan rakentamista. Erityisesti työnantajamielikuvan rakentamisessa suoran rekrytointilähetyksen mahdollisuudet ja toimivuus nähtiin ylivertaisina muihin rekrytointiviestinnän muotoihin verrattuna. MessiLive.fi -palvelua ja suoraa rekrytointilähetystä toimintakonseptina pidettiin helppokäyttöisenä, luotettavana, vaikuttavana ja nykyaikaisena. Käytettävän viestintäteknologian avulla nähtiin olevan mahdollista tavoittaa työnhakijoita laajasti palvelun paikkariippumattomuuden ansiosta, vaikkakin ennakkomarkkinoinnissa nähtiin kehittämisen varaa täyden potentiaalin saavuttamiseksi. Lähetystilannetta pidettiin ennen muuta miellyttävänä ja epämuodollisena keskustelutilanteena, vaikka se koettiin samanaikaisesti strukturoituna haastattelutilanteena ja julkisena puhetilanteena. Mahdollisuus vuorovaikutukseen työnhakijoiden kanssa nähtiin suoran rekrytointilähetyksen lähtökohtana ja parhaana ominaisuutena. Työnantajat kuitenkin toivoisivat entistä runsaampaa ja suorempaa vuorovaikutusta yleisön kanssa. Haastateltavien näkemysten mukaan lähetystilanteessa korostuu juontajan ja lähetysvieraiden välinen vuorovaikutus. Tämä tutkimus tuottaa tärkeää tietoa kohdeorganisaatiolle toimintansa tueksi ja sen kehittämiseksi: työssä tuodaan esille myös kehittämisehdotuksia tulosten pohjalta. Rekrytointiviestinnän tutkimukseen tämä tutkimusaihe puolestaan tuo täysin uudenlaisen tarkastelukohteen.fi
dc.format.extent77
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherrekrytointiviestintä
dc.subject.othertyönantajamielikuva
dc.subject.otheryleisöpuhe
dc.titleSuora lähetys rekrytointiviestintänä : työnantajien näkemyksiä MessiLive.fi -rekrytointipalvelusta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005183288
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineViestintäfi
dc.contributor.oppiaineCommunicationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3135
dc.subject.ysoviestintätekniikka
dc.subject.ysorekrytointi
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysosuorat lähetykset
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record