Show simple item record

dc.contributor.advisorLappalainen, Pertti
dc.contributor.advisorPuolimatka, Tapio
dc.contributor.authorHuuskonen, Päivi
dc.date.accessioned2020-05-06T12:51:06Z
dc.date.available2020-05-06T12:51:06Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68866
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysalalla toimivien kokemusasiantuntijoiden toimijuuden ulottuvuuksia. Tavoitteena oli selvittää, miten kokemusasiantuntijoiden toimijuus ilmenee, kuinka he kertovat toimijuudestaan ja mitä merkityksiä he toimijuudelleen antavat. Tutkimusaineisto muodostui yhdeksän kokemusasiantuntijan haastattelusta. Aineisto kerättiin kerronnallistemaattisella haastattelumenetel-mällä keväällä 2015. Analyysimenetelmänä käytettiin teoriasidonnaista sisällönanalyysia ja hyödynnettiin toimijuuden modaliteettiteoriaa. Teorian mukaan ihmisen toimijuus muodostuu kuudesta ulottuvuudesta: osaamisesta, kykenemisestä, voimisesta, täytymisestä, haluamisesta ja tuntemisesta. Aineistosta muodostui neljä kokemusasiantuntijan toiminnan ulottuvuuksia kuvaavaa toimijatyyppiä: puolustaja, vaikuttaja, itsensä kehittäjä ja välittäjä. Puolustajan toimijuus toteutuu ensisijaisesti täytyä -ulottuvuudella taisteluna arjen haasteita ja byrokraattista palvelujärjestelmää vastaan. Vaikuttajan toimijuus sijoittuu voimisen ja tuntemisen ulottuvuuksille ja ilmenee asiakkaan oikeuksien ja osallisuuden edistämisenä yhteiskunnan tasolla. Itsensä kehittäjä toimii tuntemisen ja haluamisen ulottuvuuksilla, ja hänen toimijuutensa ilmenee henkilökohtaisen kasvun ja kuntoutumisen tavoitteluna sekä vertaissuhteissa. Välittäjän toimijuus toteutuu haluamisen ja osaamisen ulottuvuuksilla ja ilmenee kokemustiedon välittämisenä kumppanuussuhteissa viranomaisten ja ammattilaisten kanssa. Kykenemisen ulottuvuus puolestaan oli kaikille toimijatyypeille yhteinen, toimijuuden reunaehto.fi
dc.format.extent68
dc.language.isofi
dc.title"Ja kun huomaa, että tietämättömyyden verho katoaa kuulijoiden silmistä, niin ehkä se on semmonen, että jes, taas onnistu." : kokemusasiantuntija toimijana sosiaali- ja terveysalalla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005063077
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineAdult Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysokokemusasiantuntijat
dc.subject.ysokokemustieto
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysoasiantuntijat
dc.subject.ysososiaalityö


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record