Show simple item record

dc.contributor.advisorHakala, Juha
dc.contributor.authorVälimaa, Anna-Maija
dc.date.accessioned2020-04-17T05:47:04Z
dc.date.available2020-04-17T05:47:04Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68574
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkasteltiin oppilaiden positiivisia ja negatiivisia kokemuksia opettajan antaman kasvatuksen ja opetuksen viitekehyksessä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitkä ovat ne oppilaan merkitykselliset positiiviset ja negatiiviset kokemukset opettajan käytöksestä, toiminnasta ja työskentelystä, jotka ovat auttaneet tai heikentäneet oppilasta koulussa. Tarkoituksena on myös kartoittaa kuinka paljon oppilaiden kokemuksissa olisi tilaa positiivisen pedagogiikan antamiin mahdollisuuksiin. Laadullinen tutkimusaineisto kerättiin eläytymismenetelmällä ja aineiston analyysissä käytettiin fenomenologis-hermeneuttista tutkimusotetta. Tutkimusaineisto koostuu 33 oppilaan vastauksista heille annettujen kehyskertomusten avulla sekä kahden opettajan vastauksista positiivisen pedagogiikan käytöstä. Teoriaosuudessa perehdytään opettajan pedagogiseen vuorovaikutukseen, positiiviseen ja vahvuusperustaiseen pedagogiikkaan ja peilataan teorian soveltuvuutta ja tarpeellisuutta suhteessa oppilaiden vastauksiin. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että positiivisen pedagogian menetelmiä käyttäen on mahdollista tukea ja kasvattaa oppilaan hyvinvointia ja positiivisen pedagogian menetelmillä olisi aivan oma tarpeellinen paikkansa koulun perusopetuksessa. Oppilaille merkityksellisiä kokemuksia olivat juuri positiivisessa pedagogiikassa ilmentyvä tunnetuki ja myönteinen oppilaan vahvistaminen ilman negatiivisuuden värittämää heikkouksien huomioimista. Tutkimustulokset osoittavat, että hyvinkin pienellä opettajan positiivisella käytöksellä ja toiminnalla on merkitystä. Positiivinen pedagogiikka voi mahdollistaa oppilaille mahdollisimman hyvää ja kokonaisvaltaista opetusta, koska samat tavoitteet ovat perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Positiivinen pedagogiikka on melko uusi menetelmä eikä niin tunnettu vielä suomalaisessa perusopetuksessa. Se on kuitenkin hyvin helposti toteutettavissa oleva kokonaisuus, joka voi mahdollistaa oppilaalle mahdollisimman hyvää ja kokonaisvaltaista opetusta.fi
dc.format.extent71
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othervahvuusperustainen opetus
dc.subject.otherpositiiviset tunnekokemukset
dc.titleOpettajan antaman opetuksen merkityksellisyys oppilaan kokemuksissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202004172797
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.contributor.oppiaineEducationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysopositiivinen pedagogiikka
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record