Show simple item record

dc.contributor.advisorPosti-Ahokas, Hanna
dc.contributor.authorTanskanen, Katariina
dc.date.accessioned2020-04-16T05:54:56Z
dc.date.available2020-04-16T05:54:56Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68547
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tutkin opettajien tekemän vapaaehtoisen kehitysyhteistyökokemuksen yhteyttä ammatilliseen kasvuun. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaista ammatillista kasvua vapaaehtoisjaksolla tapahtui, millä tavoin opettajien kulttuurienväliset kompetenssit kehittyivät sekä millä tavoin opettajat kokivat kehittyneensä globaalikasvattajina. Ammatillisen kasvun on todettu olevan yhteydessä työn mielekkyyteen, mistä syystä aihe on ajankohtainen. Lisäksi kulttuurienväliset kompetenssit ja globaalikasvatus ovat opettajan ammatillisen osaamisen ydintä, mikä osaltaan tekee aiheesta tärkeän tutkia. Aineisto on kerätty sähköisen kyselylomakkeen ja teemahaastattelun avulla. Haastattelin tutkimustani varten kahdeksaa Opettajat ilman rajoja–verkoston kautta kansainvälisessä vapaaehtoistyössä ollutta opettajaa. Aineiston analysoinnissa sovelsin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tulosten mukaan vapaaehtoistyökokemuksella oli selkeä yhteys opettajien ammatilliseen kasvuun. Kokemus toimi laukaisualustana ammatillisen identiteetin selkeytymiselle, kulttuurienvälisten kompetenssejen kehittymiselle sekä muovasi opettajien näkemyksiä globaalikasvatuksesta kriittisempään suuntaan. Tuloksista voidaan päätellä, että vapaaehtoistyökokemuksen myötä tapahtunut kasvu lisäsi opettajien itsearvostusta ammatillisessa mielessä sekä kokemusta työn mielekkyydestä ja rohkaisi heitä edelleen ottamaan vastaan uusia haasteita työelämässä. Lisäksi vapaaehtoistyökokemuksen myötä opettajat saivat uusia taitoja ja valmiuksia omaan työarkeensa.fi
dc.format.extent86
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleKansainvälinen vapaaehtoistyö opettajan ammatillisen kasvun välineenä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202004162769
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysovapaaehtoistyö
dc.subject.ysokehitysyhteistyö
dc.subject.ysoammatti-identiteetti
dc.subject.ysoopettajuus
dc.subject.ysoammatillinen kehitys
dc.subject.ysoglobaalikasvatus
dc.subject.ysokulttuurienvälisyys
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record