Show simple item record

dc.contributor.advisorViitala, Riitta
dc.contributor.authorLinnanmäki, Tuomas
dc.date.accessioned2020-04-02T11:06:31Z
dc.date.available2020-04-02T11:06:31Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68442
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena on tutkia aineenopettajien koulutuksen antamia valmiuksista inklusiivisen opetuksen toteuttamiseen, sekä aineenopettajien kouluttajien näkemyksiä siitä, mitkä asiat ovat keskeisiä inklusiivisen opetuksen toteuttamisessa. Tutkimusaineisto on kerätty suomalaisessa yliopistossa puolistrukturoituina teemahaastatteluina syksyllä 2019. Tutkimukseen osallistui seitsemän aineenopettajien kouluttajaa. Aineiston analyysi on tehty laadullista sisällönanalyysi-menetelmää käyttäen. Tutkimustuloksien mukaan enemmistö aineenopettajien kouluttajista kokee koulutuksen valmistavan aineenopettajia heikosti inklusiivisen opetuksen toteuttamiseen, minkä katsottiin lisäävän aineenopettajien negatiivista suhtautumista sitä kohtaan. Inklusiiviseen opetukseen liittyvää sisältöä koettiin olevan koulutuksessa liian vähän. Inklusiivisen opetuksen toteuttamisessa oppilaslähtöisyys oli kaikkien kouluttajien mielestä tärkein asia. Erityisopettajan rooli inklusiivisessa opetuksessa jakoi puolestaan mielipiteitä. Lisäksi resurssien merkitystä inklusiivisen opetuksen toteuttamisessa korostettiin. Tulosten perusteella voidaan todeta, että aineenopettajien kouluttajien tietoja ja taitoja inklusiivisesta opetuksesta tulisi lisätä. Myös ainelaitosten ja opettajankoulutuslaitoksen yhteistyötä tulisi lisätä, jotta inklusiivisten sisältöjen esillä pitäminen ei olisi pelkästään opettajankoulutuslaitoksen vastuulla. Opettajien valmiuksia inklusiivisen opetuksen toteuttamiseen tulisi parantaa, jotta suhtautuminen sitä kohtaan muuttuisi positiivisemmaksi.fi
dc.format.extent66
dc.language.isofi
dc.subject.otheraineenopettajien kouluttaja
dc.subject.othervalmiudet
dc.subject.otherinklusiivinen opetus
dc.titleAineenopettajien kouluttajien näkemyksiä koulutuksen antamista valmiuksista inklusiiviseen opetuksen toteuttamiseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202004022655
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysokoulutus
dc.subject.ysoinkluusio
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoaineenopettajat
dc.subject.ysoopettajankoulutus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record